Metodstödjare till avdelning Barn och Unga, Socialförvaltningen

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 9000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Vi bedriver även förebyggande och uppsökande arbete och lägger stor vikt vid ett respektfullt bemötande.

Arbetsuppgifter

Arbetsbeskrivning
Du kommer tillsammans med planeringssekreterare ingå i avdelningens stab, ha ansvar för att på en förvaltnings- och avdelningsövergripande nivå arbeta med strategiska frågor samt vara ett stöd till avdelningschefen. I detta ingår att identifiera utvecklingsområden samt samverka internt såväl som externt. I samband med organisationsförändring, översyner, uppföljning, implementering, projektledning och planering av verksamhet ska du fungera som processtöd. Metodstödjaren har ett verksamhetsnära praktiskt och operativt ansvar i verksamhetsutvecklingen på avdelningen. I detta ingår att:

• Vara ett stöd när det gäller implementering av nya metoder, rutiner och riktlinjer.
• Stödja och utveckla avdelningens enheter i det interna arbetet utifrån arbetssätt och metoder och kvalitetsledningssystem.
• Ansvara för processen kring Kompetensportalen och Yrkesresan, dess innehåll och implementering i samverkan med enhetscheferna på respektive enhet.
• Vara avdelningens representant i frågor som till exempel förvaltningens kompetensförsörjningsråd, i samverkan med Högskolan i Halmstads socionomprogram, BBIC i regionen och Lifecare du har också ett fördjupat samarbete med Halmstads Högskola vid t ex fötfrågningar kring föreläsningar

Kvalifikationer

Du är socionom eller har av arbetsgivaren bedömd likvärdig högskoleutbildning. Du har god kunskap och erfarenhet av socialt arbete inom myndighetsutövning, förebyggande och behandlande arbete.

På Barn och Ungdomsavdelningen arbetar vi enligt en evidensbaserad praktik där arbetsredskap och förhållningssätt som Signs of safety och FiT är viktiga delar, det är därför meriterande om du redan har kunskap om dessa modeller.

Som person är du pedagogisk, driven och handlingskraftig med stor förmåga att kommunicera, engagera och skapa förtroendefulla relationer. Du gillar att arbeta självständigt och har en god förmåga att samverka. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Fakta om tjänsten

Antal tjänster
1
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Publicerad
2023-01-19
Ansök senast
2023-02-05

Upplysningar

 • Monika Gashi
  Tf. Avdelningschef
  Telefon: 035-13 94 77
 • Anders Wessfeldt
  SSR
 • Noga Stefansson
  Vision

Ansökan

Referensnummer
SN2023/00023Ansök

Övrig information

Halmstads kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Halmstads kommun erbjuder friskvårdsbidrag.