Förstelärare till Andersbergsskolan

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 9000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset.

Andersbergsskolan har 440 elever från förskoleklass till årskurs 5. Vi är Hallands mest internationella skola med barn från cirka 30 olika länder. Medarbetare med högt engagemang stimulerar eleverna att utvecklas och prova nya saker. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra lärmiljöer för att möta elevernas behov med fokus på ökad måluppfyllelse och trivsel.

Vill du vara med och förändra världen?
Är du en engagerad person med lärarutbildning som vill vara med och påverka framtiden till det bättre? Då kan det vara just dig vi letar efter till vår skola.
På Andersbergsskolan gör skolarbetet eleverna nyfikna så att de får lust att lära sig mer. Här upplever eleverna att de är med och påverkar på vilket sätt vi arbetar med olika skoluppgifter. Elever ska uppleva att de mår väl och att de får det stöd och de utmaningar de behöver för att utvecklas. Här får eleverna en bra start i livet. Vi vill i nästa steg använda dessa delar som resurser för att ytterligare stärka elevernas kunskapsutveckling.
På Andersbergsskolan hjälps alla åt att ta ansvar för skolans undersökande undervisningskultur och alla elevers kunskapsutveckling. Tillsammans utbildar vi världsmedborgare!

Arbetsuppgifter

Vi söker nu två särskilt yrkesskickliga lärare som kommit långt i sin professionsutveckling och som är intresserad av att vidareutveckla sin yrkesroll, vilket direkt ska gagna eleverna. Tjänsterna är placerade i antingen i F-3 och åk 4-5.

I syfte att utveckla undervisningen och med målet att öka måluppfyllelsen kommer du som förstelärare att arbeta med att utveckla skolans pedagogiska verksamhet. Utöver undervisning förväntas du i ditt uppdrag som förstelärare att:
- stödja lärares utveckling och lärande kring ledarskap och utvecklande undervisning med syfte att nå en högre måluppfyllelse bland eleverna samt en högre kompetens bland lärarna
- tillsammans med rektor leda ett professionellt och kollegialt lärande med koppling till skolans systematiska kvalitetsarbete
- handleda och coacha lärare för att utveckla den undersökande utvecklings- och undervisningskulturen på skolan
- omvärldsbevaka samt hålla dig uppdaterad med aktuell teori och forskning rörande skolutvecklingsfrågor samt aktivt verka för att den knyter an till skolans verksamhet och arbetet i klassrummen.
- bidra till och ha en ledande roll i skolans utvecklingsarbete.

Språkutvecklande undervisning
Vi söker dig som har kunskaper och kompetenser inom främst flerspråkighet, språk-, läs- och skrivutveckling samt svenska som andraspråk.
Exempel på uppgifter som kan ingå i förstelärarens uppdrag är klassrumsobservationer, spegling, feedback, gruppdiskussioner, resonemang med enskilda kollegor, arrangemang av mötesplatser, identifiering av olika lärandebehov, utveckling och utprovning av nya metoder/arbetssätt för att möta elevers olika behov etc. Det viktiga och centrala i förstelärarens uppdrag blir alltså en roll som stödjer/coachar andra lärare i syfte att utveckla undervisningen och förbättra elevernas resultat.
Du är flexibel, har lätt att samarbeta och ser kollegiet som en tillgång. Du har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer med både elever och vuxna. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer

Krav/meriterande:
Vi söker dig som är legitimerad lärare med inriktning mot undervisning i grundskolan samt språk-, läs- och skrivutveckling/undervisning enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800), och/eller behörighet och kunskaper kring att undervisa i matematik utifrån ett flerspråkigt perspektiv.

Du ska genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. Via dokumentationen ska det framgå att du i ditt läraruppdrag visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat samt visat ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.

Vidare är du som lärare särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen genom att ha gedigna kunskaper i det ämne/ämnesområde som du undervisar i. Du har gedigna didaktiska kunskaper samt kan anpassa undervisning efter eleverna genom att ha förmåga att se och möta varje enskild elev, kunna identifiera olika lärandebehov och vara innovativ i fråga om att pröva en mångfald metoder och arbetssätt för att möta elevers olika behov. Du kan utvärdera din egen undervisning och undervisningens effekter på lärandet samt kan kommunicera och samarbeta med såväl elever, föräldrar som kollegor. Du har ett aktivt intresse för att följa och ta till dig aktuell forskning och har ett aktivt intresse av att delta i och ta ansvar för olika former av skolutvecklingsarbeten som leder till förbättrat lärande och utveckling för elever. Du har förmågan att ta sig an en ledande roll i att driva skolutveckling framåt genom att stödja kollegor i deras undervisning, sprida goda exempel och bidra till att skolans lärare utvecklas professionellt.

Fakta om tjänsten

Antal tjänster
2
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse
Publicerad
2022-09-15
Ansök senast
2022-09-30

Upplysningar

 • Charlotta Karlsson
  Rektor
  Telefon: 0708-342198
  E-post: Charlotta Karlsson
 • Ralf Lind
  Rektor
  Telefon: 0738-000103
 • Lotta Svensk, rektor
 • Lärarförbundet
  Till central expedition
  Telefon: 035-13 79 97
 • Bader Saadi
  Lärarnas Riksförbund
  E-post: Bader Saadi

Ansökan

Referensnummer
BUN 2022/00772Ansök

Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.

Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.

Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Varmt välkommen med din ansökan!