Grundskollärare/Förskollärare i förskoleklass Snöstorpsskolan

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 9000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset.

Snöstorpsskolan ligger i de östra delarna av Halmstad. På skolan går omkring 380 elever i årskurserna F-5. Varje årskurs har mellan två och tre klasser. Snöstorpsskolan har många elever som går på fritidshem som är uppdelad på fyra olika fritidshem. Skolan har en stor skolgård med bra möjligheter till olika aktiviteter och ett rastvärdsteam som arbetar med meningsfulla raster och bemannar vårt lekotek. I närområdet finns tillgång till grönområden, lekplatser och strövområden vid Fylleåns dalgång. Efter årskurs 5 flyttar eleverna till Klaraskolan för att gå årskurs 6-9.
På Snöstorpsskolan arbetar vi mot att göra undervisningen tillgänglig för alla elever genom att undervisningen har en tydlig uppstart med tavelstruktur, välplanerat innehåll och avslut av lektionen. Skolan arbetat med co-teach där lärarna är två tillsammans under vissa lektioner samt auskultationer hos varandra för att utveckla undervisningen. Vi har en fadderverksamhet där årskurserna möter varandra både i klassrum och på rasterna. Vi har även gemensamma aktiviteter och dagar under läsåret som t ex Hälsovecka, idrottsdagar och värdegrundsdagar
Det planeras för att byggas en ny skola på Snöstorp som ska hetta Lyckedal. Denna skola kommer ta emot elever från Snöstorpsskolan och Andersbergsskolan från årskurs 4-9.

Arbetsuppgifter

På Snöstorpsskolan arbetar vi i arbetslag och det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga och ett flexibelt arbetssätt. Ditt huvuduppdrag kommer bli att tillsammans med din kollega undervisa i en av våra förskoleklasser samt ingå i arbetslaget för förskoleklass. Du kommer även arbeta på fritidshemsavdelningen som är knuten till förskoleklassen. Som lärare i förskoleklass har ni en gemensam planering under en eftermiddag i veckan och utöver den gemensamma planeringen har du ett tillfälle varje vecka som du har egen planering.

Vi söker dig som är engagerad i ditt pedagogiska uppdrag, är intresserad av skolutveckling samt arbetar målinriktat för att skapa goda och tillgängliga undervisnings- och lärmiljöer. Du förväntas ta ansvar för helheten samt ha ett systematiskt arbetssätt. Du är öppen, nytänkande och vågar titta på din egen undervisning utifrån forskning och beprövad erfarenhet för att kunna utmana dig själv och andra i ert arbete.

Du tror på att gruppen stärker individen genom att olikheter lyfts fram som tillgångar, samt att individen stärker gruppen genom att varje elev får utveckla sina styrkor och förmågor på ett sätt som kommer gruppen till gagn. Tillsammans med ditt arbetslag planerar, genomför, utvärderar och utvecklar ni undervisningen utifrån det sociokulturella lärandet med koppling till styrdokumenten. Du har höga förväntningar på dina elever och strävar alltid efter att varje elev ska nå så långt som möjligt utifrån sin egen förmåga och låter eleverna ha inflytande över undervisningen. Du förväntas synliggöra elevernas progression och genom det stärka deras positiva lärandeidentitet samt att du förväntas dokumentera på lärplattformen Unikum.

Utöver samarbetet med ditt arbetslag har du även nära samarbete med övriga kollegor och rektorer på skolan. Tillsammans med ett starkt elevhälsoteam med skolpsykolog, specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, kurator och rektorer samarbetar vi för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för att lyckas. Två gånger varje termin träffar arbetslaget elevhälsoteamet för EHM-möten där utveckling och lärande av förskoleklassens verksamhet står i fokus. Vi arbetar tillsammans för alla våra elever.

Kvalifikationer

Lärarlegitimation/förskollärare med behörighet att undervisa i förskoleklass.
Semesteranställning gäller.
Du har en stor förmåga att bygga positiva relationer med elever, föräldrar, kollegor och ledning. Du har en god samarbetsförmåga. Du är engagerad, lösningsfokuserad och ser möjligheter utifrån givna förutsättningar. Du har goda ledaregenskaper och en självreflekterande förmåga. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet.

Fakta om tjänsten

Antal tjänster
1
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde
Tillträde aug -23 eller enligt överenskommelse.
Publicerad
2023-03-02
Ansök senast
2023-03-31

Upplysningar

  • Freddy Pettersson
    Rektor
    Telefon: 072-0840993
  • Marie Walfridsson
    Sveriges Lärare
    Telefon: 072-0840989

Ansökan

Referensnummer
BUN 2023/00180Ansök

Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.

Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.

Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Varmt välkommen med din ansökan!