Chef Larm och ledning - Räddningstjänsten

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 9000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Räddningstjänstens främsta uppgift är att säkra ett förebyggande brandskydd. Vid olyckor är vår uppgift att minska konsekvenserna för den enskilde och för samhället. Vårt arbete ska präglas av omtanke och ske i nära samarbete med övriga delar av samhället.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har med anledning av förändringar i lagen fått föreskriftsrätt och meddelat föreskrifter och allmänna råd om ledning av kommunal räddningstjänst som ska bidra till utveckling av svensk kommunal räddningstjänsts förmåga att leda och genomföra effektiva räddningsinsatser. Bakgrunden är de förändringar enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) som beslutades den 21 oktober 2020 efter utredningen SOU 2018:54 och proposition 2019/20:176 En effektivare kommunal räddningstjänst.

De effekterna som förändringarna i lagen ska bidra till är:
• Ökad förmåga till ledning av räddningstjänst
• Ökad förmåga till samverkan mellan räddningstjänst verksamheter
• Ökad förmåga till samverkan med andra aktörer

Räddningstjänsterna i Halmstad, Laholm, Hylte och Räddningstjänsten Väst, vilka tillsammans servar drygt 250 000 invånare, har kommit överens om att tillsammans bygga upp ett gemensamt ledningssystem som uppfyller MSB's föreskrifter om övergripande ledning.

Arbetsuppgifter

Tjänsten innebär att vara chef för verksamheten i larm och ledning vilket omfattar ledningscentralen samt hantering och administration av automatiska brandlarm anslutna till räddningstjänsten i Halmstad vad avser uppläggning, avtal, support, anslutning o dyl.

Chef larm och ledning har i uppdrag att hantera det löpande arbetet med räddningsledningssystemet, ta emot och verkställa uppdrag från styrgruppen samt att leda styrgruppens beredningsgrupp.

I tjänsten kan det komma beredskapsskyldighet. Under uppbyggnad av vårt nya ledningssystem kommer mycket av arbetet att fokusera på denna uppgift tillsammans med införandet av det nya enhetliga ledningssystemet ELS i Sverige.

Kvalifikationer

MSB's utbildning RLB eller högre med erfarenhet att verka i ledningsfunktion i operativa insatser, alternativt utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren anser likvärdig.

Meriterande:
Ett eller flera års erfarenhet från att agera som räddningsledare eller i en högre ledningsnivå inom likvärdig verksamhet.
Erfarenhet av att leda verksamhet i förändring.
Chefserfarenhet

Fakta om tjänsten

Antal tjänster
1
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde
Snarast efter överenskommelse
Publicerad
2022-11-04
Ansök senast
2022-11-29

Upplysningar

 • Mattias Sjöström
  Brandmästare
  Telefon: 035-16 00 51
 • Roger Filipsson
  Brandman, representant Kommunal
  Telefon: 0705-511611
 • Thomas Andersson
  Brandmästare, representant Ledarna
  Telefon: 0706-387076
 • Sophie Sörlin
  Ombud Vision

Ansökan

Referensnummer
RN 2022/00065Ansök

Övrig information

Du kommer att säkerhetsklassas i din tjänst.
Positiv särbehandling kan komma att tillämpas.