• Halmstads webbplatser

Skolkurator till Slottsjordsskolan Söder & Slottsjordsskolan Skepparen

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter.

Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet.
Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!

Tjänsten som skolkurator kommer innebära ett uppdrag på två skolor, Slottsjordsskolan Söder och Slottsjordsskolan Skepparen. Skolorna ligger bredvid varandra och är två olika skolenheter men med ett nära samarbete.

Båda skolorna tar emot elever i årskurs F-3. Vi har ett centralt läge med en fantastisk skolgård och utemiljö. Närheten till skog, hav och strand bidrar till en kreativ och lustfylld lärmiljö. Vi erbjuder eleverna en trygg miljö där vi lär av och med varandra. För oss är det viktigt att alla elever utmanas, trivs och känner glädje. Skolorna har i dagsläget tillsammans drygt 400 elever.

Arbetsuppgifter

Vi söker en engagerad och lösningsfokuserad skolkurator som vill vara med och fortsätta utveckla vår skola till att bli en skola där alla elever har möjlighet att nå så långt de kan utifrån sina förutsättningar.

Du är sakkunnig i socialt arbete och sociallagstiftning och står för den sociala och psykosociala kompetensen. Kompetensen innebär en fördjupad kunskap inom bland annat beteendevetenskap, inlärningsteori, samhällsvetenskap och juridik med särskild inriktning på barn, ungdom och familj.
Du samverkar i ett tvärprofessionellt team inom Elevhälsan tillsammans med skolsköterska, speciallärare, logoped, psykolog och rektor. Du kommer att arbeta med elevhälsofrågor direkt mot elever och personal samt ansvara för att ge information i skolsociala frågor.
I din roll ingår att identifiera faktorer i den psykosociala kontexten som kan påverka elevernas kunskapsutveckling.
Om stödsamtal till elever blir aktuellt är syftet att undanröja eventuella hinder och att stärka elevernas egna resurser för att främja den psykosociala hälsan och uppnå en fungerande skolgång.
Du kan delta vid föräldramöten och samverka med instanser utanför skolan som socialtjänst, Centrala elevhälsan, Bup, habiliteringen, polis, fritidsverksamheter.
Du ansvararar också för att bevaka att de beslut som fattas om psykosociala insatser utgår från etiska riktlinjer och i möjligaste mån är evidensbaserad praktik.
Du behöver kunna bistå med det sociala och psykosociala perspektivet vid utformandet av olika planer tex krisplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling, plan för det förebyggande elevhälsoarbetet.
Tillsammans med medarbetare inom pedagogik genomför du återkommande arbete i olika årskurser som en del i det främjande och förebyggande arbetet. Ett exempel är ett systematiskt upplägg med värdegrundsmål. Du ska bistå med kompetensutveckling för skolpersonal inom det sociala och psykosociala området.

I ditt arbete på skolan ställs du dagligen inför många olika utmaningar och det är därför viktigt att du trivs med att arbeta med komplexa frågor, analysera och bryta ner problem. Du måste kunna arbeta självständigt, vara tydlig och lyhörd samt kunna anpassa dig efter elevers, vårdnadshavares och skolans behov.

Kvalifikationer

Socionomexamen eller högskolexamen, 180 hp med en inriktning inom beteendevetenskap som arbetsgivaren anser lämpligt samt 30 hp socialrätt. Meriterande är utbildning/kurser inom samtalsmetodik, utvecklingspsykologi, brottsbalken och familjerätt.

Du har en stor förmåga att bygga positiva relationer med elever, kolleger och föräldrar. Du har en mycket god samarbetsförmåga. Du är engagerad, lösningsfokuserad och ser möjligheter utifrån givna förutsättningar.
Du lutar dig mot ett salutogent och holistiskt förhållningssätt där känsla av sammanhang (KASAM) genomsyrar arbetssättet. I allt arbete som rör barnen beaktar du konventionen om barns rättigheter.
Du har en förmåga och vilja att påverka vår skolkultur samt vara med och utveckla skolans elevhälsoarbete.

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet.

Fakta om tjänsten

Antal tjänster
1
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Deltid 75-80%
Tillträde
Tillträde 5 augusti 2024 eller enligt överenskommelse. Sysselsättningsgrad 75-80%.
Publicerad
2024-05-03
Ansök senast
2024-05-24

Upplysningar

 • Sandra Westergren
  Rektor Slottsjordsskolans Söder
  Telefon: 0723-866460
 • Maria Stenström
  Rektor Slottsjordsskolan Skepparen
  Telefon: 070-39 18 660
 • Jenny Sparf
  Vision
  Telefon: 073-866 56 35

Ansökan

Referensnummer
C191590 - 2024Ansök

Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.

Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.

Medtag pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling, inför anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du ta med dig ett arbetstillstånd.

Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Varmt välkommen med din ansökan!