• Halmstads webbplatser

Barnsekreterare, Vikariat Placeringsenheten

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt – såväl våra brukare som oss medarbetare emellan.

Barn- och ungdomsavdelningens verksamhet vänder sig till de barn, ungdomar och familjer som är i behov av stöd och hjälp på grund av sociala problem eller relationsproblematik. Den lagstiftning som framförallt är aktuell är Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård och unga (LVU) och Föräldrabalken. Avdelningen ansvarar för myndighetsutövning och bistånd enligt SoL och LVU avseende barn och ungdomar, familjerådgivning, familjerätt, öppenvård, förebyggande arbete samt samverkan med skola och barnomsorg, verkställande av insatser gällande våld i nära relationer, externa placeringar av barn och ungdomar i såväl familjehem som i HVB.

Arbetsuppgifter

Är du en person som önskar möjligheten att arbeta inom familjehemsvården och vara med och påverka vården för de barn och ungdomar som är mest utsatta i vårt samhälle? Gillar du att bygga långa relationer?
I ditt uppdrag som barnsekreterare inom familjehemsvården kommer du att arbeta med att följa upp vården av familjehemsplacerade barn och ungdomar och säkerställa att de får sina behov och rättigheter tillgodosedda. Du kommer arbeta både utifrån SOL och LVU. Du kommer träffa barnet/ungdomen kontinuerligt och ha barnsamtal, ha kontakt med de biologiska föräldrarna, göra skyddsbedömningar och bedömningar kring umgänge. Du arbetar tätt tillsammans med familjehemssekreterare i ärenden. Ni har tillsammans stöd och arbetsleds av en 1:e socialsekreterare.

Inom socialtjänsten i Halmstad kommun vill vi arbeta och utvecklas. För oss är det viktigt att du är en lagspelare och kan arbeta ensam. Vi vill varandras framgång och hjälper varandra att nå dit, för oss är det viktigt med teamarbete. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Du får regelbunden metodhandledning, extern handledning och erbjuds relevant utbildning. Vi arbetar nära skolan. Till vår hjälp har vi en skolsamordnare anställd. Vi arbetar även aktivt med hälsoundersökningar för alla placerade barn.

Kvalifikationer

Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet inom myndighetsutövning är meriterande, men inte ett måste. Även nyutexaminerade socionomer är välkomna till oss då vi har en bra introduktion och kompetensutvecklingsprogram (Yrkesresan). Vi söker positiva, engagerade och kreativa personer som vill arbeta inom Familjehemsvården.
Vi vill att du har ett tydligt barnperspektiv i ditt arbete och att du ser det självklart att barn ska vara delaktiga utifrån deras förutsättningar beroende på ålder och mognad. För oss är det viktigt att du värdesätter att skapa och bibehålla goda relationer, både internt och externt.

Vi är en arbetsgrupp med 13 barnsekreterare, 4 HVB-handläggare, 7 familjehemssekreterare, 2 socialrådgivare, 1 skolsamordnare, 1 socialsekreterare för kontaktfamiljer/kontaktpersoner, 2 1:e socialsekreterare för nära arbetsledning och 2 enhetschefer.

Vill du bli en av oss? Sök tjänsten och få möjligheten att veta mer om oss och vår enhet. Kanske är det här ditt nästa drömjobb. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att vi kan kontakta och intervjua kandidater under ansökningsperioden.

Körkort

Fakta om tjänsten

Antal tjänster
1
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Omfattning
Heltid
Tidsbegränsad till
2025-10-31
Tillträde
Enligt överenskommelse
Publicerad
2024-05-02
Ansök senast
2024-05-19

Upplysningar

 • Julia Folkesson
  Enhetschef
  Telefon: 035-137929
 • Vision
  Telefon: 073-866 56 35
 • Kommunal
  Kommunal reception Facklig
  Telefon: 035-138070
 • Ingrid Gustavsson
  Enhetschef
  Telefon: +46 733421472

Ansökan

Referensnummer
C190967 - 2024Ansök

Övrig information

Halmstads kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Halmstads kommun erbjuder friskvård