Skolbibliotekarie till Ranagårdsskolan

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter.

Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet.
Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!

I augusti 2024 öppnar Ranagårdsskolan F - 9 sina dörrar för elever och personal. Skolan har plats för totalt ca 850 elever varav 45 inom ramen för den anpassade grundskolan. Vid uppstarten kommer elevantalet vara något lägre. Skolan inrymmer även mötesplats Ranagård med fritidsgård och folkbibliotek. Ranagårdsskolans skolbibliotek och folkbiblioteket kommer ha en nära samverkan och ett gemensamt uppdrag att verka läsfrämjande under elevernas hela skoldag och deras fria tid.

Internationella studier visar att svenska elevers läsförmåga, läsmotivation och attityd till läsning försämrats. Ranagårdsskolan kommer ha ett övergripande fokus på elevers läsutveckling under hela grundskoletiden och arbetar utifrån perspektivet att elever aldrig blir klara med sin läsutveckling. I de tidiga åldrarna läser elever för att lära sig läsa och med stigande ålder går de alltmer mot att läsa för att lära sig. Högläsning som resurs för en språk- och kunskapsutveckling kommer vara en viktig och självklar del av skolans alla verksamheter, både under lektioner och på raster. Detta uttrycks i skolans vision: ”Elevers läsutveckling är central under hela skoldagen och genom hela grundskolan. Högläsning är en prioriterad språkutvecklande och relationsskapande aktivitet. All personal har ett språkutvecklande uppdrag. Genom samverkan mellan skol- och folkbibliotek erbjuds eleverna en stimulerande läsmiljö och god tillgång till ett varierat utbud av litteratur.”

Du kan ta del av hela skolans vision på hemsidan!
https://www.halmstad.se/barnochutbildning/grundskolaochfritidshem/grundskolorihalmstadskommun/ranagardsskolan/omskolan.10998.html

Arbetsuppgifter

Som skolbibliotekarie på Ranagårdsskolan är du med och startar upp en helt ny skolbiblioteksverksamhet och deltar i allt från planering till genomförande. Vi avser att tillsammans utveckla det bästa möjliga skolbiblioteket med allt vad det innebär. I uppdraget samverkar du med skolledning, lärare och övrig personal i grundskola och anpassad grundskola.

I rollen som skolbibliotekarie är ditt främsta uppdrag att, tillsammans med elever och lärare, främja elevers läsintresse samt bidra till att öka läskunnigheten. Du kommer ingå i och vara en resurs för verksamhetens utvecklingsarbete samt för personalens och elevernas lärande. Tillsammans utvecklar vi strategier, strukturer och material som bidrar till en tillgänglig språkutvecklande lärmiljö. Du är också en central del av skolans digitaliseringsarbete och bidrar till att utveckla elevernas kunskaper och förmågor inom bl a IKT, informationssökning och källkritik. Du ansvarar även för budget och inköp av litteratur och övriga medier till biblioteket.

I uppdraget ingår också en verksamhets- och förvaltningsövergripande samverkan tillsammans med mötesplats Ranagård och folkbiblioteket. För att optimera denna samverkan kommer arbetstiderna att variera och det kan även komma att ingå arbete på kvällstid.

Alla skolbibliotek tar i sitt arbete stöd i barn- och ungdomsförvaltningens Strategiplan för skolbibliotek. Strategiplanen bygger på tre centrala begrepp; läsa, lära och mötas och är kopplad till Halmstads kommuns biblioteksplan.

Du kommer ingå i förvaltningens skolbibliotekarienätverk. Nätverket träffas regelbundet och leds av förvaltningens skolbiblioteksutvecklare. Syftet är att skapa en arena för skolbiblioteksutveckling genom systematiskt kvalitetsarbete, fortbildning och kollegialt lärande, dialog samt information och inspiration. Som skolbibliotekarie har du också tillgång till ett förvaltningsövergripande mångspråksbibliotek och stöd av mångspråksbibliotekarie.

Kvalifikationer

Du har en kandidatexamen från bibliotekarieprogrammet eller utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap. Du har tidigare arbetat som skolbibliotekarie och har god kännedom om grundskolans och den anpassade grundskolans styrdokument. Som person är du samverkande, kreativ, proaktiv, strukturerad, kommunikativ och har god social kompetens. Du har en god elev- och människosyn, en förståelse för människors olikheter samt en förmåga att bemöta elever med olika behov och förutsättningar. Du är prestigelös och har ett helhetsperspektiv på ditt uppdrag.

Fakta om tjänsten

Antal tjänster
1
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Publicerad
2024-02-06
Ansök senast
2024-02-18

Upplysningar

  • Dick Hero
    Rektor
    E-post: Dick Hero
  • Maria Hasselström
    specialpedagog
    0738-676673

Ansökan

Referensnummer
C176497 - 2024Ansök

Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.

Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.

Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Varmt välkommen med din ansökan!