Specialpedagog till grundsärskolan Halmstad

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 9000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset.

Halmstad kommuns grundsärskola omfattar cirka 120 elever som är placerade på Lummerskolan, Getingeskolan, Kärlekens skola och Slottsjordskolan. Kommunen står inför en utbyggnadsfas med skolenheter och Ranagårdskolan, som beräknas vara klar ht 2024, kommer då att ersätta grundsärskoleverksamheten på Getingeskolan.

Arbetsuppgifter

Vi söker en utbildad specialpedagog till grundsärskolan Halmstad med uppdragsområde Lummerskolan, Getingegrundsärskola och Kärlekens grundsärskola. Din arbetstid kommer att delas mellan dessa enheter. När sedan Ranagårdskolan i Söndrum står klar hösten 2024 övergår tjänsten till Ranagårdskolan.

För att trivas i rollen som specialpedagog hos oss behöver du ha tydliga tankar om hur eleverna ska kunna optimera sin utveckling och sitt lärande. Uppdraget handlar om att, tillsammans med arbetslagens pedagoger, arbeta förebyggande och målinriktat för att skapa goda undervisnings- och lärmiljöer utifrån våra styrdokument.
Som specialpedagog har du en viktig roll i skolans elevhälsoteam där du samarbetar med rektorer, pedagoger, skolsköterska och kurator. Du kommer även samverka med externa och interna kontakter. Exempelvis kommer du samverka med logoped och förstelärare på Slottsjordskolan som har ett förvaltningsövergripande uppdrag för grundsärskolorna. I ditt arbete utgår du både från forskning och beprövad erfarenhet. Vi ser gärna att du har framåtanda vad det gäller utveckling och systematiskt kvalitetsarbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i elevhälsans arbete
ta ett helhetsansvar för processen kring arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, både på organisations- grupp- och individnivå.
identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer
genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå
utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan med berörda
tillämpa kunskaper om neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer
vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för rektor, kollegor, föräldrar och andra berörda
följa upp och utvärdera samt stödja utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla elever

Kvalifikationer

Krav: Utbildad specialpedagog. Erfarenhet inom grundsärskolan är meriterande.

Du har förmågan att kunna leda och är kommunikativ. Du har lätt för att samarbeta och ser arbetslaget som en tillgång. Du har en analytisk förmåga och ser problemlösning som del i din vardag. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Lummerskolans rektor kommer att bli din chef.

Anställningsformen är semesteranställning
Intervjuer sker löpande.

Fakta om tjänsten

Antal tjänster
1
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse
Publicerad
2022-12-20
Ansök senast
2023-01-29

Upplysningar

  • Victoria Fridbrandt
    Rektor
    Telefon: 070-845 55 70
  • Eric Bondesson
    Telefon: 035-13 86 56

Ansökan

Referensnummer
BUN 2022/01173Ansök

Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.

Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.

Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Varmt välkommen med din ansökan!