Myndighetschef

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 9000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Hemvårdsförvaltningen
ansvarar för äldre personers behov av vård, omsorg, boende och aktivitet. Förvaltningen är en av kommunens största arbetsplatser med cirka 2 200 anställda. Vi strävar ständigt efter utveckling och förnyelse inom vårt verksamhetsområde. Hemvårdsförvaltningen är en modern arbetsgivare som genom öppet klimat och med växtkraft för förnyelse och förändring möter nya behov och krav från Halmstads kommuns invånare.

Du kommer att tillhöra myndighetsenheten där mycket fokus ligger på bistånd och avgifter men också styrning i det som avser biståndsinsatser och taxor. Myndighetsutövningen fattar beslut om 900 miljoner per år och 4000 kommuninvånare.

Arbetsuppgifter

Fokus för Myndighetschefen kommer vara Myndighetsenheten och dess verksamhetsområde. Myndighetschefen ingår i förvaltningens ledningsgrupp och är direkt underställd förvaltningschef. Huvudsakligt fokus kommer att vara verksamheten. I rollen ingår verksamhetsansvar, budgetansvar, ansvar för medarbetare och arbetsmiljö. I din arbetsgrupp ingår drygt 40 medarbetare, som främst är avgiftshandläggare och biståndshandläggare. Arbetsuppgifterna består främst av att ha ansvar för biståndsenheten, avgiftsenhet, vårdplaneringsteam (PROV), boendesamordning över 860 äldreboendeplatser, ansvar för pappersarkiv och pappersakterenligt Sol, uppföljningar både i ordinärt boende och särskilda boenden. Kundvalshantering gällande LOV hemtjänst och äldreboende, olika funktioner SAS, MAS, MAR. Det avser både operativa frågor kopplade till myndighetsutövning i linje med delegationsordning men även ansvar för hantering av olika utredningar samt styrdokument

Myndighetschefen har mycket externa kontakter med både kommuninvånare, samarbetspartners, IVO, socialtjänsten och samverkan inom förvaltningen och inom Halmstad Kommun är av yttersta vikt för välfungerade verksamhet.

I tjänsten kommer det initialt finnas ett uppdrag med att se över hur enheten ska organiseras. Utifrån en genomförd organisationsöversyn finns framtaget förslag som kan användas som underlag för ny chef.

Kvalifikationer

Vi ser att du har dokumenterad chefserfarenhet, minst 5 år och ett tillitsbaserat förhållningssätt. Du har en lång erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning på en bred front och har goda kunskaper om socialtjänstlagen.

Har du dokumenterad chefserfarenhet som myndighetschef/motsvarande, erfarenhet från myndighetsutövning inom äldreomsorgen, erfarenhet från myndighetsutövning inom äldreomsorgen där LOV tillämpas och/eller arbetat med tillsynsarbete är detta meriterande.

Det är viktigt att du skapar goda relationer runt omkring dig, har en god problemlösningsförmåga, skriver på ett välstrukturerat sätt, visar förståelse för olika avdelningar och funktioner samt är noga med kvalitét i ditt arbete. Du behöver vara en person som i dialogen kan bidra med helhetsperspektivet och lyfta blicken och inte endast se ditt ansvarsområde. Även om fokus är myndighetsenheten så vill vi att du ska bidra för att hela hemvårdsförvaltningen ska fungera optimalt.

Fakta om tjänsten

Antal tjänster
1
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid Vi ser att du har dokumenterad chefserfarenhet, har en lång erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning på en bred front .
Tillträde
Så snart som möjligt enligt överenskommelse.
Publicerad
2022-07-28
Ansök senast
2022-08-18

Upplysningar

Ansökan

Referensnummer
C93352 - 2022Ansök

Övrig information

Urvalet påbörjas inte innan sista ansökningsdag. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka i Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.

Varmt välkommen med din ansökan!