Förskollärare Vrenninge förskola

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 9000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Barn
och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset.

Vrenninge förskola ligger i Oskarström. På förskolan finns det fem avdelningar. Vi har en naturskön utegård med stora ytor, många träd och buskar som ger möjlighet till många olika aktiviteter.

Vi som jobbar på Vrenninge förskola är samspelande pedagoger som tillsammans med barnen vill utveckla vår utbildning och undervisning.
Ett positivt och pedagogiskt förhållningssätt är för oss en självklarhet liksom att utgå från barnens intressen och perspektiv vid planering av förskolans utbildning. Du som söker ska ha ett professionellt förhållningssätt till barn, kollegor och vårdnadshavare.
På Vrenninge förskola räknas varje möte. Vi tänker att interaktionen och kommunikationen är verktyg för att utvecklas och lära. Du behöver ha god samarbetsförmåga och en positiv syn och vilja att utveckla utbildningen och undervisningen på Vrenninge förskola.
Vi har ett öppet klimat där alla blir accepterade och lyssnade på utifrån sina erfarenheter. Varje vecka har vi nätverk där pedagogerna möts över avdelningarna för att problematisera kring förskolans innehåll. Nätverken ger god effekt och vi utvecklas mer tillsammans när vi vågar reflektera kritiskt och nytänkande över vår egen undervisning. Barnens lärande blir tydligare när vi följer deras lärprocesser över tid. Beskriv gärna i din ansökan dina perspektiv på undervisning, förhållningssätt, samspelande pedagoger och kollegialt lärande.

Vi är en särskilt utvald övningsförskola och tar varje termin emot studenter från Högskolan i Halmstad. Detta bidrar till att vi får nya erfarenheter och att vi får se vår verksamhet genom andras ögon. Det har skapat en kultur hos oss där vi vågar vara ifrågasättande med en öppen och ömsesidig kommunikation. Övningsverksamheten utmanar oss till att sätta ord på vad och varför vi gör som vi gör.

Som stöd i din roll har vi specialpedagog och pedagogisk handledare på plats. Som nyexaminerad förskollärare erbjuder vi ett års mentorskap där du har en personlig handledare som handleder dig i din profession. Du och handledaren har kontinuerliga möten där ni utbyter erfarenheter och lärdomar tillsammans.

Vi jobbar efter 10 goda vanor som handlar om hjärnhälsa och dess betydelse för lärandet. Genom vanorna skapar vi förutsättningar för ett hållbart lärande i berikande lärmiljöer både för pedagoger och barn.

Våra värdeord är trygghet, undervisning, demokrati och lek och är de som genomsyrar hela vår verksamhet.

Arbetsuppgifter

Som förskollärare vill du vara med och utveckla förskolans utbildning och undervisning. Som förskollärare vet du att barn kan, och du ser det som din uppgift att stimulera barnen till att utforska och vara nyfiken på sin omvärld tillsammans med andra, enskilt och med dig som en viktig medupptäckare. Du kommer tillsammans med övriga i arbetslaget planera, dokumentera, genomföra och utvärdera förskolans verksamhet.

Som förskollärare ska du leda de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att:
• Omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
• Följa och dokumentera barns lärprocesser över tid.
• Planering och genomförande utgår från läroplanen och från de kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare tillägnat sig.
• Spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen
• Utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande.
• Ansvara för att kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp, analysera och utvärdera verksamheten så att den utvecklas i enlighet med läroplanens mål.
• Du skall bidra till att läroplanens grundläggande värden genomsyrar verksamheten och att vårdnadshavare blir delaktiga i processen.

Kvalifikationer

Vi söker dig med:
Förskollärarexamen och Förskollärarlegitimation
Eftersom vi är en övningsförskola behöver du vara intresserad av att möta studenter i sin verksamhetsförlagda del av utbildningen.

Fakta om tjänsten

Antal tjänster
1
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde
Tillträde: 2022-10-01 eller enligt överenskommelse.
Publicerad
2022-06-28
Ansök senast
2022-08-07

Upplysningar

Ansökan

Referensnummer
BUN 2022/00618Ansök

Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.

Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.

Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Varmt välkommen med din ansökan!