Förskollärare till Frennarps förskola

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 9000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Barn
och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset.

Frennarps för skola ligger naturskönt vid Frennarpsskogen. Förskolan består av tre byggnader med sex avdelningar varav tre avdelningar är yngrebarnsavdelningar och tre är äldrebarnsavdelningar.
Gårdarna är välkomnande med varierande miljöer med plats för lek och utforskande. Maten tillagas i vårt eget tillagningskök där vi värnar om god och näringsriktig kost.
Förskolan präglas av ett tillåtande klimat där barnen utmanas i leken och genom olika lärprocesser. Pedagogerna och barnen utforskar och lär tillsammans och i olika sammanhang. Barnens lek och språkutveckling är i fokus och pedagogerna lägger stor vikt vid att utveckla lärmiljöerna tillsammans med barnen.
Arbetslagen har schemalagd reflektionstid och använder sig av Unikum för att dokumentera och reflektera.
I arbetet utgår pedagogerna från värdeord som är grunden för vår verksamhet – Välkomnande, Lyssnande, Tillsammans, Lustfyllt lärande, och Kreativitet.

Arbetsuppgifter

Vi söker en driven förskollärare som ska arbeta med att undervisningen sker i enlighet med läroplanen samt ansvara för att arbetet genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande. Som förskollärare ska du utgå ifrån barns intresse, erfarenheter, behov och åsikter. Du vet att barn kan och du ser det som dig uppgift att stimulera barnen till att utforska och vara nyfikna på sin omvärld tillsammans med andra, enskilt och tillsammans med dig som en viktig medupptäckare.
Du ansvarar för att kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp, analysera och utvärdera verksamheten så att den utvecklas i enlighet med läroplanens mål. Du ska bidra till att läroplanens grundläggande värden genomsyrar verksamheten.
Vi söker en trygg förskollärare som leder arbetslaget och arbetet med barngruppen och som har god förmåga att skapa förtroende för omgivningen. Du kan arbeta självständigt, är tydlig och handlingskraftig. Du är lyhörd och kan anpassa dig efter barnens behov och du har ett positivt och inkluderande förhållningssätt där du tillsammans med kollegorna driver undervisningen framåt.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet.

Kvalifikationer

Förskollärarexamen/Förskollärarlegitimation. Vi söker en trygg förskollärare som leder arbetslaget och arbetet med barngruppen och som har god förmåga att skapa förtroende för omgivningen. Du kan arbeta självständigt, är tydlig och handlingskraftig. Du är lyhörd och kan anpassa dig efter barnens behov och du har ett positivt och inkluderande förhållningssätt där du tillsammans med kollegorna driver undervisningen framåt.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet.

Fakta om tjänsten

Antal tjänster
2
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde
8/8 2022 eller enligt överenskommelse.
Publicerad
2022-05-06
Ansök senast
2022-06-28

Upplysningar

  • Agneta Linhed
    Rektor
    Telefon: 072-0843214
  • Cecilia Bergman, Lärarförbundet
    Telefon: 072-9614113

Ansökan

Referensnummer
BUN 2022/00455Ansök

Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.

Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.

Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Varmt välkommen med din ansökan!