Tjänst
Sjuksköterskor till korttidsenheten
Sjuksköterska till TeleQ
Undersköterskor inriktning demens till Sofiebergs äldreboende
Biståndshandläggare
Aktivitetsledare vikariat
Syn - och hörselinstruktör på vikariat
Grundlärare med inriktning fritidshem till Bäckagårdsskolan
Psykolog i skola och förskola, Centrala Barn- och Elevhälsan
Skolkurator till Klaraskolan
Specialpedagog till Klaraskolan
Skolsköterska till Österledsskolan
Grundskollärare/speciallärare till Åledsskolan
Grundskollärare/speciallärare till åk 1–3 vid Slottsjords grundsärskola
Logoped till Kärnhuset och Linehedsskolan
Skolsköterska till Valhallaskolan
Förskollärare till Lineheds förskola
Socialsekreterare till enheten försörjningsstöd
Förskollärare till Kärlekens verksamhetsområde
Lärare inriktning fritidshem till Frennarps byskola
Förskollärare till Vallås verksamhetsområde
Stödassistenter
Teamledare fastighetsnära tjänster
Timanställd lokalvårdare
Ekonomichef
Kock
Grundskollärare i Ma/NO/Teknik till Brunnsåkersskolan årskurs 4-6
Skolkurator till Brunnsåkersskolan
Modersmålslärare i ukrainska
Modersmålslärare i arabiska
Grundskollärare i Sv/SvA till Östergårdsskolan
Två lärare inriktning fritidshem till Nyhemsskolan
Ungdomscoach
Timanställning - Undersköterskor och vårdbiträden till äldreomsorgen
Myndighetschef
Specialpedagog till Andersbergsskolan
Projektledare
Enhetschef till Barn- & Ungdomsförvaltningen
Stödassistenter
Stödpedagog
IT Kundansvarig till IT-service
Landskapsstrateg
Barnsekreterare
Supporttekniker
Vi söker upphandlare!
Säkerhetssamordnare
Projektledare Slottet
Timanställda Bibliotekarier
Bibliotekarie 75%
Förvaltningschef till Barn- och ungdomsförvaltningen
Utvecklingsledare
Pedagogista/förskollärare till Engelbrekts och Lineheds förskolor
HR-administratör
Enterprisearkitekt
Enhetschef till daglig verksamhet
Rektor till Österängs förskola
Förskollärare Enelyckans förskola och Harplinge förskola
Bygglovingenjör
Rekryterare
Granskare till överförmyndarkansliet
Driftsamordnare Kust och Idrott
Familjerådgivare
Stödpedagog till Daglig Verksamhet
Stödassistenter Erik Olssons gata 7, gruppboende LSS - inriktning yngre dementa
Arbetsterapeut tillsvidare
Fysioterapeut tillsvidare
Sjuksköterska sökes till planeringsteamet
Brandman heltid 2 st
Vård- och omsorgslärare till Kommunvux
Stödassistenter
Sjuksköterska kväll/dag
Sjuksköterska hemsjukvården
Räddningstjänstpersonal i beredskap - Oskarström
Räddningstjänstpersonal i beredskap - Getinge
Grundskollärare SvA åk 7-9 Furulundsskolan
Förskollärare till Andersbergs förskolor
Kockar och köksbiträden till måltidsservice, timanställning extra vid behov
Sjuksköterskor till äldreboende