Personalidé

Vår vision blir verklig genom delaktiga och nytänkande medarbetare, som med stöd av tydliga uppdrag och ett engagerat ledarskap förenar utveckling av sig själva och sina verksamheter med balans i livet.

Innehåll

Personalidén beskriver medarbetarens roll att göra visionen möjlig.

Halmstads kommuns vision är en bild av den stad Halmstads kommun strävar efter att vara: Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden.

Värdegrunden beskriver viktiga värden som ska kännetecknas såväl vår kommun som interna intressen.