Medarbetarskap

Begreppet medarbetskap står för det förhållningssätt medarbetare utvecklar i relation till chefer, arbetskamrater och inte minst det egna arbetet. Medarbetare är alla som ingått ett avtal om anställning.

Halmstads kommun vill kunna erbjuda våra medarbetare:

  • Tydlighet avseende uppdrag och förväntningar.
  • En organisation där mångfald uppmuntras och människor möts och samverkar utifrån respekt och omtanke.

Vi förväntar oss att våra medarbetare:

  • Är goda ambassadörer för Halmstads kommun genom att vara serviceorienterade och professionella i sitt bemötande.
  • Stödjer sina arbetskamrater och behandlar alla människor i sin omgivning med respekt