Ledarskap

Ledarskap handlar om att få människor omkring sig att med beslutsamhet och entusiasm sträva mot samma mål. Chef är en formell position - ett uppdrag. Ledare blir du genom ditt sätt att vara och agera.

Vi vill bland annat erbjuda våra chefer:

  • Väl uttalade förväntningar och tydlighet i uppdraget, vilket ger utrymme att agera självständigt och kunna fatta beslut.
  • Utveckling av det personliga ledarskap, som handlar om att lära känna sig själv i rollen som chef.

Vi förväntar oss att våra chefer bedriver ett ledarskap som innebär att chefen:

  • Är omdömesgill i sitt ledarskap, exempelvis genom att agera etiskt och vara ett föredöme.
  • Vet sitt uppdrag och är trygg i sin roll, även i situationer när man måste fatta svåra beslut och uttrycka sin mening klart.