Kompetens

Kompetens innebär att ha kunskap, vilja och förmåga att hantera de situationer som uppdraget kräver. Kompetensförsörjning innebär att sträva efter att vid varje tidpunkt ha medarbetare med rätt kompetens på rätt plats och i rätt antal. Kompetensutveckling är de olika former av lärande och aktiviteter som ökar kompetensen hos medarbetaren, gruppen och organisationen.

Vi vill utveckla och attrahera kompetens genom:

  • Nätverk och gränsöverskridande samarbete, som stimulerar till kunskaps-och erfarenhetsutbyte mellan individer, grupper och verksamheter.
  • Att uppmuntra rörlighet inom och mellan förvaltningar och bolag.

Vi förväntar oss att våra medarbetare:

  • Delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter och stödjer sina arbetskamraters utveckling.
  • Är öppen att lära från varandra, exempelvis arbetskamrater med annan erfarenhet och nya perspektiv.