• Halmstads webbplatser

Hälsa och förmåner

Hos oss är det viktigt att våra medarbetare mår bra både till kropp och själ. Vi erbjuder dig olika förmåner och aktiviteter som kan inspirera och motivera dig till ett ökat välbefinnande.

Företagshälsovård

Vi använder oss av en oberoende expertresurs när det handlar om företagshälsovård. Vi fokuserar på att arbeta främjande och förebyggande, genom att stärka och utveckla de faktorer som bidrar till arbetsglädje, välbefinnande och hälsa på arbetet.

Vi arbetar även kontinuerligt med att undersöka, bedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön samt följa upp åtgärder. Som personalansvarig chef i kommunen kan du självklart använda vår expertresurs när du behöver. Och som medarbetare kan du ringa och rådfråga, helt gratis.

Friskvårdsbidrag

Vi erbjuder dig ett generöst friskvårdsbidrag på upp till 2 000 kronor per år. Är din anställning tidsbegränsad blir bidraget i proportion till anställningens längd. Hos oss behöver du aldrig lägga ut egna pengar eller hantera kvitton då vi använder en digital hälsoportal som gör det enklare att använda friskvårdsbidraget. Via den får du tillgång till ett stort och varierat utbud av tjänster inom friskvård och hälsa.

Hälsosamma arbetsplatser

Vi strävar efter att ha hälsofrämjande arbetsplatser inom våra verksamheter där rökfri arbetsplats är en del. Det innebär att du inte ska behöva utsättas för tobaksrök i eller i närheten av din arbetsplats. Vi har även hälsoinspiratörer som har i uppdrag att informera dig om hälsoinsatser och inspirera och motivera dig till ett ökat välbefinnande.

Vi gillar att fira dig

Hipp hipp hurra, säger vi när du har jobbat hos oss i 25 år. Då firar vi dig med en gåva det får du också när du går i pension. Vill du inte vänta till dess kan du tillsammans med dina kollegor visa varandra uppskattning och uppmärksamma framgångar i vardagen.

Personalföreningen Hjärtat

Personalföreningen Hjärtat är en ideell förening för dig som anställd. Deras ambition är att skapa en hälsosam organisation med ett varierat utbud av aktiviteter och förmåner. Erbjudanden kan handla om allt från körsång, quiz-kvällar, personalkvällar, resor och subventionerade biljetter till kultur- och idrottsarrangemang.

Arbetsanpassade glasögon

När dina privata glasögon inte uppfyller ditt behov på arbetet (till exempel bildskärmsarbete) eller riskerar att skadas, kan vi bekosta en synundersökning och arbetsanpassade glasögon för dig.

Hälsoverktyg – PriusHealth

Ta hand om din hälsa! Med det digitala hälsoverktyget PriusHealth stimuleras du till nya tankar och konkreta steg som hjälper dig att få in den senaste forskningen om hälsa och livsstil i din vardag.

Gym

Som anställd hos oss har du möjlighet att fritt använda dig av vårt kommungemensamma gym.

Resekort

Vi vill att du i möjligaste mån reser hållbart. Därför erbjuds anställda förmånliga priser på årskort för kollektivtrafik via Hallandstrafiken. Erbjudandet gäller tillsvidareanställda och även personal med en tidsbegränsad anställning på minst 15 månader.

Vårdbesök på arbetstid

Om du under arbetstid är på förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall, har du möjlighet till ledighet med bibehållen lön. Det gäller också dig som blivande förälder vid max två besök på mödravården. Som ett led i att uppmuntra våra medarbetare att lämna blod, så har du rätt att lämna blod på betald arbetstid. Det är din chef som bestämmer om du kan vara ledig, med hänsyn till verksamhetens bästa.