Hälsa och må bra

Hos oss är det viktigt att våra medarbetare mår bra både till kropp och själ. Vi erbjuder dig olika förmåner och aktiviteter som kan inspirera och motivera dig till ett ökat välbefinnande.

Företagshälsovård

Vi använder oss av en oberoende expertresurs när det handlar om företagshälsovård. Vi fokuserar på att arbeta främjande och förebyggande, genom att stärka och utveckla de faktorer som bidrar till arbetsglädje, välbefinnande och hälsa på arbetet.

Vi arbetar även kontinuerligt med att undersöka, bedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön samt följa upp åtgärder. Som personalansvarig chef i kommunen kan du självklart använda vår expertresurs när du behöver. Och som medarbetare kan du ringa och rådfråga, helt gratis.

Friskvårdsbidrag

Vi erbjuder dig ett generöst friskvårdsbidrag på upp till 2 000 kronor per år. Är din anställning tidsbegränsad blir bidraget i proportion till anställningens längd. Hos oss behöver du aldrig lägga ut egna pengar eller hantera kvitton då vi använder en digital hälsoportal som gör det enklare att använda friskvårdsbidraget. Via den får du tillgång till ett stort och varierat utbud av tjänster inom friskvård och hälsa.

Hälsosamma arbetsplatser

Vi strävar efter att ha hälsofrämjande arbetsplatser inom våra verksamheter där rökfri arbetsplats är en del. Det innebär att du inte ska behöva utsättas för tobaksrök i eller i närheten av din arbetsplats. Vi har även hälsoinspiratörer som har i uppdrag att informera dig om hälsoinsatser och inspirera och motivera dig till ett ökat välbefinnande.

Vi gillar att fira dig

Hipp hipp hurra, säger vi när du fyller 50 år. Då firar vi dig med en gåva. Vi firar också med gåva när du har jobbat 25 år hos oss eller när du går i pension. Vill du inte vänta till dess kan du tillsammans med dina kollegor visa varandra uppskattning och uppmärksamma framgångar i vardagen.

Personalföreningen Hjärtat

Personalföreningen Hjärtat är en ideell förening för dig som anställd. Deras ambition är att skapa en hälsosam organisation med ett varierat utbud av aktiviteter och förmåner. Erbjudanden kan handla om allt från körsång, quiz-kvällar, personalkvällar, resor och subventionerade biljetter till kultur- och idrottsarrangemang.

Arbetsanpassade glasögon

När dina privata glasögon inte uppfyller ditt behov på arbetet (till exempel bildskärmsarbete) eller riskerar att skadas, kan vi bekosta en synundersökning och arbetsanpassade glasögon för dig.

Hälsoverktyg – PriusHealth

Ta hand om din hälsa! Med det digitala hälsoverktyget PriusHealth stimuleras du till nya tankar och konkreta steg som hjälper dig att få in den senaste forskningen om hälsa och livsstil i din vardag.

Gym

Som anställd hos oss har du möjlighet att fritt använda dig av vårt kommungemensamma gym.