Hälsa och arbetsmiljö

Begreppet arbetsmiljö omfattar dels fysiska faktorer som lokaler, utrustning och arbetsmetoder, dels psykososociala som arbetsklimat, relationer och inte minst organisationens och individens möjlighet till påverkan. En god arbetsmiljö främjar hälsan.

Vi arbetar för en god arbetsmiljö genom att:

  • Tidigt involvera våra medarbetare i förändringsprocesser och ge dessa möjlighet att vara med och påverka sin egen arbetssituation.
  • Erbjuda tydliga uppdrag med rimliga förväntningar, vilket möjliggör balans i livet för våra medarbetare.

Vi förväntar oss att våra medarbetare:

  • Agerar i enlighet med Halmstads kommuns värdegrund och medverkar till en arbetsgemenskap som kännetecknas av respekt och lika värde.
  • Tar ansvar för sin egen hälsa och också är uppmärksamma på hur arbetskamraterna mår.