Förmåner

Det finns flera attraktiva förmåner för dig som anställd. Du kan till exempel växla din semesterersättning mot extra lediga dagar, köpa årskort på Hallandstrafiken till reducerat pris, nyttja ett friskvårdsbidrag på upp till 2 000 kronor och löneväxla till extra pensionsavsättning.

Semester och semesterväxling

Halmstads kommun erbjuder tillsvidareanställda medarbetare och tidsbegränsade medarbetare, anställda minst ett helt kalenderår, en möjlighet att byta semesterdagstillägget mot mer ledig tid. Syftet med erbjudandet är att ge medarbetare som är i behov av ytterligare ledig tid, utöver ordinarie semesterdagar, en möjlighet om verksamheten tillåter att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar.

Löneväxling

Som anställd kan man teckna en extra tjänstepensionsförsäkring via löneväxling. Löneväxling innebär att du gör ett frivilligt löneavstående till förmån för den premie som kommunen betalar till den extra tjänstepensionsförsäkringen. Löneavståendet verkställs av kommunen genom ett bruttolöneavdrag från din lön.

Friskvårdsbidrag

Som anställd i kommunen kan man få ett årligt friskvårdsbidrag på upp till 2 000 kr.

Försäkringar

Som anställd får du fyra förmånliga försäkringar samt pensionsförsäkringen KAP-KL Länk till annan webbplats. eller AKAP-KL Länk till annan webbplats. (för dig född 1986 eller senare).

  • TFA-KL – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
  • AGS-KL – Ett komplement till sjukersättningen
  • TGL-KL – Tjänstegrupplivförsäkring
  • KOM-KL – Stöd vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Föräldrapenningtillägg

Du som går på betald föräldraledighet och har varit anställd under minst 180 sammanhängande kalenderdagar, får ett föräldrapenningtillägg. Det motsvarar 10 % av lönebortfallet och betalas automatiskt ut under högst 180 kalenderdagar i följd.

Resekort

Anställda erbjuds förmånliga priser på årskort för kollektivtrafik via Hallandstrafiken. Erbjudandet gäller tillsvidareanställda och även personal med en tidsbegränsad anställning på minst 15 månader.

Personalförening

Personalföreningen Hjärtat är en ideell förening för dig som anställd. Deras ambition är att skapa en hälsosam organisation med ett varierat utbud av aktiviteter och förmåner. Erbjudanden kan handla om allt från körsång, quiz-kvällar, personalkvällar, resor, subventionerade biljetter till kultur- och idrottsarrangeman.

Hedersgåva

När du har varit anställd i 25 år vill kommunen tacka dig med en hedersgåva. Gåvan har för närvarande (2019) ett värde på 5 000 kronor och du får enligt beslut av kommunfullmäktige välja mellan konstverk, klocka (armbandsur), smycke, kamera, kikare, kristallskål/vas, cykel eller resa.