Balans mellan jobb och fritid

Vi vill göra det enkelt för våra medarbetare att kombinera arbetsliv och privatliv. Beroende på anställning erbjuds du olika möjligheter till balans mellan jobb och fritid. Det kan till exempel vara att jobba på distans, flexibla arbetstider och semesterväxling.

Foto: Patrik Leonardsson

Möjlighet till distansarbete

Vi vill göra det enkelt för dig att kombinera arbetsliv och privatliv. Om dina arbetsuppgifter och verksamheten tillåter kan du därför få möjlighet till att arbeta på distans.

Möjlighet till flexibel arbetstid

Vi erbjuder dig möjlighet till flexibel arbetstid. Inom ramen för din arbetstid och utifrån verksamhetens behov har du möjlighet att påverka mellan vilka tider du arbetar för att du ska få så bra balans mellan jobb och fritid som möjligt.

Generöst antal semesterdagar

Som anställd hos oss har du minst 25 semesterdagar per år. Från den dagen du fyller 40 år får du 31 semesterdagar och från och med att du fyller 50 år får du 32 semesterdagar. Som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår.

Semesterväxling – extra lediga dagar

Hos oss erbjuder vi tillsvidareanställda- och tidsbegränsade medarbetare, anställda minst ett helt kalenderår, en möjlighet att byta semesterdagstillägget mot mer ledig tid. Syftet med erbjudandet är att ge medarbetare som är i behov av ytterligare ledig tid, utöver ordinarie semesterdagar, en möjlighet om verksamheten tillåter att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar.

Ledighet vid enskild angelägenhet

Vi vet att livet inte alltid går att planera. Därför ger vi dig möjlighet att få ledigt med bibehållen lön för enskild angelägenhet med en ledig dag per angelägenhet. Exempelvis kan det handla om att en nära anhörig avlidit eller om du behöver närvara på begravning eller bouppteckning.

Vårdbesök på arbetstid

Om du under arbetstid är på förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall, har du möjlighet till ledighet med bibehållen lön. Det gäller också dig som blivande förälder vid max två besök på mödravården. Som ett led i att uppmuntra våra medarbetare att lämna blod, så har du rätt att lämna blod på betald arbetstid. Det är din chef som bestämmer om du kan vara ledig, med hänsyn till verksamhetens bästa.