Examensarbete

Är du student och ska göra ditt examensarbete eller skriva din uppsats? Samarbeta med oss på Halmstads kommun så får du både knyta viktiga kontakter och bidra till att kommunen utvecklas.

Examensarbeten

För dig som studerar innebär samverkan en möjlighet att utreda ett faktiskt problem där resultatet kan komma till nytta. Det innebär också en möjlighet att "få in en fot" hos en tänkbar framtida arbetsgivare. För oss som arbetsgivare innebär examensarbetet en möjlighet till värdefull ny kunskap och insikt genom dina ögon.