Halmstads kommuns arbete med covid-19

Halmstads kommun följer noggrant händelseutvecklingen av den pågående coronapandemin. Vi följer nationella och regionala myndigheters beslut och rekommendationer. Informationen uppdateras fortlöpande.

Alla kommunens publika verksamheter och mötesplatser påverkas av pandemin. Innan du besöker en verksamhet, kontrollera om det är öppet och vilket utbud som i så fall erbjuds.

Senaste nytt i Halland

Halmstads kommuns senaste nyheter om coronaviruset

Vaccination i Halland

Vaccination är det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19 – och det är avgörande för att hindra smittspridningen. Därför är det viktigt att du vaccinerar dig när det är din tur. Alla invånare kommer att erbjudas vaccination, men de som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka får vaccin först.

Risk för bedrägerier

Det finns risk för bedrägerier i samband med vaccinationen mot covid-19.

 • Region Halland ber aldrig att du ska logga in med mobilt bank-ID eller din bankdosa via telefon för att bekräfta din vaccinationstid.
 • De skickar inte heller sms eller e-post med länkar till webbsidor eller bokningssystem för att be dig boka eller bekräfta din vaccination.
 • Vaccination mot covid-19 är gratis i Sverige och Region Halland kräver därför ingen betalning av dig.
 • Vid vaccination i hemmet är det alltid legitimerad personal från kommunen som kommer för att vaccinera och du får veta i förväg när vaccinationen ska ske.

Drop in-vaccinering på gymnasieskolor

30 september–5 oktober vaccinerar Region Halland på kommunes gymnasieskolor

Boka provtagning för covid-19 på 1177.se

Region Halland erbjuder provtagning för invånare i Halland som har symtom på covid-19, från och med 6 års ålder.

Information från myndigheter

Pandemilagen

Regeringen har tagit beslut om en ny tillfällig lag, covid-19-lagen. Den gör det möjligt att införa effektivare mer träffsäkra smittskyddsåtgärder. Lagen innefattar inte kommunala verksamheter som skolan. Däremot gäller den exempelvis allmänna och offentliga sammankomster, platser för fritidsverksamhet, kultur, handelsplatser, kollektivtrafik, flyg inom landet samt platser där människor träffas privat (som föreningslokaler).

Senaste informationen från myndigheter

Teckenspråkstolkad information, bildstöd och lättläst

Teckenspråkstolkad information och bildstöd

En samtalskarta är ett hjälpmedel för tillgänglig kommunikation (även kallat pratkartor eller kommunikationskartor). De är till hjälp för målgrupper som behöver bildstöd i vardagskommunikationen.

Lättläst information

Just nu sprids viruset corona
över hela världen.

Corona orsakar en sjukdom
som heter covid-19.
Sjukdomen kan vara farlig
för äldre personer
och för personer som redan är sjuka.

Därför behöver alla hjälpas åt
att minska risken
för att corona sprids.

Så här kan du hjälpa till:

Tvätta händerna

Tvätta händerna ofta och noggrant
med tvål och vatten.
Då minskar risken att smittas.

Använd handsprit
om du inte kan tvätta dig
med tvål och vatten.

Hosta och nys i armvecket!

Stanna hemma
om du känner dig sjuk

Har du något av de här symtomen
ska du hemma
från skolan eller jobbet
tills du är helt frisk
och två dygn till.

 • Snuva
 • Ont i halsen
 • Hosta
 • Problem med dina luftvägar
 • Feber

Du ska också låta bli att gå till
bibliotek eller andra platser
där det är många människor.

Du ska också testa dig
för att se om du har covid-19.

Förskola och skola

Alla barn och elever som är friska
kan gå till förskolan och skolan.

Men har ditt barn
eller någon i hemmet
något av de här symtomen
ska ditt barn stanna hemma.

 • Snuva
 • Ont i halsen
 • Hosta
 • Problem med luftvägar
 • Feber

Ditt barn ska stanna hemma
tills det är helt friskt
och två dygn till.

Blir ditt barn sjukt på förskolan
eller skolan
ska du hämta ditt barn direkt.

Sprid inte falsk information

Ibland när det händer viktiga saker
börjar falska rykten att spridas.

Hjälp till att hindra falska rykten.
Tänk efter vem du har fått informationen av,
och fundera över om det du har hört
är sant.

Så här jobbar Halmstads kommun

Halmstads kommun följer
Folkhälso-myndighetens
råd om viruset corona.

Kommunen arbetar även tillsammans
med andra myndigheter
och organisationer
för att hindra att viruset sprids.

Förskola och grundskola

Närvaro i förskola och skola eller fritidshem

Friska barn är välkomna till våra förskolor, skolor och fritidshem så länge ingen i hemmet har konstaterad covid-19. Om någon har konstaterad covid-19, ska alla i hemmet stanna hemma i sju dagar från när det senaste positiva provsvaret togs.

Barn som har bekräftad covid-19 ska stanna hemma i minst sju dagar efter att barnet blivit sjukt och ska då dessutom blivit betydligt bättre och ha varit fri från feber i minst två dagar.

Har ditt barn symtom men inte testat för covid-19 ska barnet stanna hemma tills hen är frisk plus två symtomfria dagar. Barn från 6 år bör boka tid till självprovtagning covid-19 för test när de får symtom.

Att hålla friska barn hemma enbart på grund av oro innebär ogiltig frånvaro.

Ingen sänkt avgift vid sjukdom

Som vårdnadshavare får du ingen sänkt avgift för platsen på förskolan eller fritidshemmet om barnet är hemma på grund av sjukdom eller symptom.

Barn med allergi

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa om pollenallergi och covid-19.

Infektionskänsliga barn

Är ditt barn infektionskänsligt, vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Läkaren känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Om ditt barn känner oro för coronaviruset

Vi förstår att det finns stor oro och mycket frågor gällande coronaviruset. Det är viktigt att du lyssnar på ditt barn, ger saklig information och inte överför din egen oro.

Idrott i skolan

Idrottsundervisning ska genomföras i våra skolor och aktiviteter som inkluderar närkontakt ska undvikas. Idrottsundervisning är en viktig del av skolundervisningen och vi mår alla bra av fysisk rörelse och motion.

Måltider i förskola och skola

Halmstads kommun följer Livsmedelsverkets rekommendationer.

Kall mat får serveras

Vissa smittor kan spridas via kalla livsmedel och maträtter men dör vid upphettning. Coronaviruset sprids mellan personer och inte via maten. Därför serveras fortfarande även kall mat och råkost.

Avstånd mellan barnen

Personal från skola och köket hjälps åt att hålla avstånd på elever och barn i köer. På en del skolor har man ändrat lunchschemat.

Rutiner vid servering

Måltidsservice har rutiner hur serveringen i restaurangerna ska hanteras vid smitta. Eleverna lov att ta mat själva men där det är möjligt hjälper kökspersonalen eller förskole- och skolpersonal till att lägga upp maten åt barnen.

Som extra försiktighetsåtgärd byts uppläggningsbestick och smörknivar ofta, gärna efter varje klass. Köken använder små serveringsskålar och kantiner som fylls på efter hand. Man har mindre mängd knäckebröd, bröd och smörgåsmargarin framme åt gången.

Vårdnadshavare som blivit permitterade

Om du som vårdnadshavare tillfälligt behöver gå ner i arbetstid på grund av permittering, har ditt barn fortsatt rätt till plats i förskola och fritidshem.

Det är din arbetstid och restid som styr när barnet får vara i förskolan eller på fritidshemmet.

Permitterad på deltid

Har du blivit permitterad på deltid ska du lämna in ett nytt schema med det nya omsorgsbehovet.

Förskola – registrera ditt barns tider
Fritidshem – registrera ditt barns tider

Permitterad på heltid

Har du blivit permitterad på heltid erbjuds ditt barn förskola 15 timmar i veckan. Vistelsetiden beslutas i samråd med dig som vårdnadshavare.

Ditt barn har inte rätt till plats i fritidshem.

Ändrade öppettider på Öppen förskola

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Halmstad Lärcentrum

Halmstad Lärcentrum har stängt för drop-in. Du kan ringa eller chatta med studie- och yrkesvägledare.

Drop in-vaccination mot covid-19 på gymnasieskolorna 30 sep–5 oktober

Äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning

Så undviker vi smitta – hygienrutiner, skyddsutrustning med mera

Vi följer alltid nationella riktlinjer och rekommendationer

Halmstads kommuns medarbetare inom vård och omsorg är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma. Vi har väl inarbetade rutiner och arbetar alltid enligt nationella riktlinjer för basal hygien. Med det menas handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar, munskydd och skyddskläder – det vill säga åtgärder som förebygger vårdrelaterade infektioner.

I arbetet med misstänkta eller bekräftade fall av covid-19 utgår vi från rutiner från Region Halland. Dessa är de samma över hela Halland och tas fram av regionen, som har ansvaret för rutiner för covid-19-arbetet i kommunernas hälso- och sjukvård samt omsorg (även för privata utförare).

Vi använder alltid handsprit

Inom hemtjänsten använder vi handsprit när vi kommer till dig, och även när vi går.

Vi stannar hemma när vi inte är friska

Våra medarbetare följer strikt kravet att stanna hemma från arbetet vid minsta tecken på förkylning eller annan sjukdom.

Vi litar på att kunden varnar oss

För att undvika smittspridning litar vi på våra kunder – på att varje vård- och omsorgstagare ska ta sitt ansvar och slå larm till oss vid minsta tendens till sjukdom.

Om en kund har symtom

När vårdpersonal kommer till en kund som har symtom tar vi genast på skyddsutrustning. Inget arbete med misstänkt eller bekräftat smittad kund görs utan skyddsutrustning. Vi använder dessutom alltid skyddsutrustning vid tysta eller akuta larm där vi inte kan kommunicera med kunden.

Vår skyddsutrustning

Vi följer de rekommendationer och riktlinjer som finns för användning av skyddsutrustning. Dessa är baserade på tillgänglig kunskap om hur viruset sprids.Vi har tillgång till skyddsutrustning i Halmstads kommun; behovet inventeras varje vecka. All skyddsutrustning som används är godkänd. Vid misstänkt eller konstaterad covid-19-smitta använder vi engångsförkläde, munskydd, skyddshandskar samt visir.

Mötesplatser och aktiviteter

De flesta mötesplatserna har startat, exempelvis kostnadsfria utomhusaktiviteter för seniorer på flera olika platser runt om i Halmstad. Se på webben vilka aktiviteter och verksamheter som är öppna

Alla Hjärtans Hus är öppet för besökare.

I tider där vi inte kan vara fysiskt tillsammans ökar vårt behov att känna gemenskap. Här finns tips för dig som är äldre:

Hemtjänst, trygghetslarm och liknande insatser

Personalen i hemtjänsten är van att hantera smitta. Vi arbetar ständigt med att hindra smittspridning, av alla slag, och har upparbetade rutiner för detta.

Du som får hemtjänst kan vara trygg med att ingen personal inom hemtjänsten jobbar när den är sjuk eller har symtom. Vi använder visir och munskydd som extra skyddsåtgärd i ansiktsnära omvårdnadsarbete, exempelvis när vi ger ögondroppar eller borstar tänder. Visiren och munskydden ger då ett extra skydd och förhindrar ytterligare risken att en personal för smitta vidare.

Prioritering kan komma att ske

Eftersom medarbetarna måste varit fullt friska i två dagar för att kunna gå till jobbet, har vi periodvis färre personer i tjänst. Vi kan därför behöva prioritera de viktigaste insatserna, vilket kan innebära att:

 • du inte får alla dina insatser utförda under perioden.
 • vissa insatser genomförs på annat sätt, till exempel inköp och tillsyn.
 • du får kortare besök och på andra tider än du är van vid.

Vid behov av att planera om eller senarelägga insatser kommer det att göras en individuell bedömning och hemtjänsten eller utförare kontaktar dig.

Vi fokuserar på att ge kunderna vård och omsorg

Många äldre ber om utökad hjälp från äldrevårdens medarbetare för att klara olika uppgifter som anhöriga normalt brukar sköta. Dessvärre kan vi inte ta på oss fler arbetsuppgifter utöver bistånd som har beviljats. Våra arbetsuppgifter har blivit fler till följd av coronaviruset och vi prioriterar att tillfredsställa de äldres grundläggande behov av vård och omsorg.

Om du som har hemtjänst och andra insatser blir sjuk

Om du får symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, det vill säga feber, snuva, halsont, huvudvärk, illamående eller hosta vill vi be dig att genast meddela hemtjänsten eller utföraren detta, innan de åker ut för ett planerat besök hos dig.

Personalen kommer därefter att kontakta dig för att hitta en lösning och upplägg av kommande insatser.

Kommunen arbetar tillsammans med hemsjukvården och Region Halland. Vi följer särskilda rutiner för att du som kund ska få en god vård och omsorg och är noga med att inte sprida smitta vidare. Vi har exempelvis mycket god handhygien och använder skyddsutrustning vid behov.

Om någon på ett äldreboende eller inom hemtjänsten blir smittad

Vi följer de vårdhygieniska riktlinjer som Region Halland tagit fram för hantering av misstänkta och bekräftat smittade personer. Hanteringen kan se olika ut beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Så fort vårdpersonalen kommer till en kund som har symtom tar de alltid på skyddsutrustning. Inget arbete med misstänkt eller bekräftat smittade sker utan skyddsutrustning, allt för att inte riskera smittspridning.

Om någon på ett äldreboende insjuknar isolerar vi den drabbade personen och vidtar åtgärder för att minska smittspridningen till andra boende och avdelningar. Våra medarbetare är vana vid att hantera smittor.

Minimalt med smittade – coronateam behövs inte

I Halmstads kommun finns det minimalt med smittade inom hemtjänst och i dagsläget finns därför ingen anledning att starta något speciellt team för vård av covid-19-smittade patienter. Beredskap finns dock för att starta ett team om antalet smittade inom hemtjänsten ökar.

Bemanning och hälsa hos personalen

Vi följer Folkhälsomyndighetens och Region Hallands rekommendationer. De baseras på tillgänglig vetenskap och ändras om ny kunskap tillkommer.

Bara fullt frisk personal jobbar i äldrevården

Huvudregeln är alltid att medarbetaren måste vara helt frisk för att jobba. Den som har minsta symtom eller känner sig sjuk stannar hemma för att inte riskera att smitta patienter eller andra medarbetare. Är medarbetaren inte fullt frisk ska hen vara hemma till dess att hen är frisk plus ytterligare två dagar.

Provtagning av personal

För att inte få in smitta i verksamheten provtar vi medarbetare. Den personal som provtas är personer som har symtom samt personal som ingår i smittspårning. Vid utbrott av covid kan snabbtester användas i samverkan med ansvarig läkare på vårdcentral.

Bemanning

Inom äldreomsorgen och hemsjukvården arbetar vi alltid för att minimera antalet medarbetare som träffar varje kund.

Regler för säkra besök på våra äldreboenden

Den som bor på ett äldreboende avgör själv om hen vill ta emot besök eller inte. Men för att skydda alla som bor på äldreboendet från smitta och för att kunna genomföra säkra besök med era närstående, ber vi dig som besökare att följa nedan rutiner utifrån rekommendationer från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten:

Rutin för besökare

 • Besökare får inte ha några symtom på snuva, hosta, feber eller nedsatt lukt och smak.
 • Besökare ska sprita händerna vid ankomst till boendet (finns i huvudentrén). Besökare ska även under och efter besöket vara noga med handhygienen.
 • När besökare går direkt till boende utan att passera huvudentrén så ska händerna tvättas i den boendes lägenhet.
 • Att hosta eller nysa i armvecket
 • Om kund/patient på äldreboende är vaccinerad kan besökare i kund/patients bostad umgås utan speciella smittförebyggande åtgärder.
 • Det bör inte vara för många besökare som besöker åt gången.
 • Besök utomhus är att föredra ur smittspridningssynpunkt.
 • Besöket sker företrädesvis i den boendes lägenhet.
 • Besökare kan få vistas i gemensamma lokaler så länge det inte blir trängsel. Då måste besökare hänvisas till den boendes lägenhet. Varje äldreboende bestämmer hur många personer som kan vistas i en lokal samtidigt. Avstånd på 2 meter måste kunna hållas.

Vid misstänkt smitta eller lokalt utbrott av covid-19

 • Kan hela eller delar av boendet stängas av för besökare.
 • Besökare avråds från att komma under utbrott av Covid-19.

Restauranger i äldrelägenhetshus och på äldreboenden

Äldrelägenheter

Äldrelägenhetshusens restauranger är öppna och servering sker utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Exempelvis är lokalerna möblerade så det ska gå att upprätthålla distans. Handsprit finns tillgänglig i alla lokaler och vi är extra noga med rengöring av alla beröringsytor. På restaurangerna finns värdar som hjälper till och håller koll så att allt fungerar.

Äldrelägenhetshus med restauranger: 109:ans äldrelägenheter, Akvarellens äldrelägenheter, Begonians äldrelägenheter, Karl XI äldrelägenheter, Ljungblommans äldrelägenheter, Mossens äldrelägenheter, Nyhems äldrelägenheter, Pålsbo äldrelägenheter, Snöstorps äldrelägenheter, Västersols äldrelägenheter och Åleds äldrelägenheter.

Äldreboende

Restaurangerna på äldreboendena Harplinge, Vallås och Oskarström är öppna och servering sker utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Företagare och näringsliv

Stöd och råd till företagare under pandemin

Information för företagare finns på en egen sida under Företagare.

Lämna tips om trängsel på matställen

Om du uppmärksammar trängsel i en serveringsverksamhet kan du anmäla det till kommunen. Anmälan utreds då av bygg- och miljöförvaltningens inspektörer, som gör kontroll.

Föreningar

Aktiviteter på idrotts- och fritidsanläggningar

Från och med 1 juni går det bra att träna tillsammans utomhus. Däremot finns det begränsningar för publik.

Det finns begränsningar i antalet personer inomhus och hur du kan använda lokalerna. Läs mer här:

Avgiftsfri avbokning av tider i idrotts- och fritidsanläggningar

Kommunen har tillfälligt tagit bort avgiften för de som vill avboka tider i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar.

Ekonomiskt stöd

Råd och stöd till föreningar

Många idrotts- och fritidsföreningar har det tufft både ekonomiskt och verksamhetsmässigt på grund av coronaviruset. Idrottsföreningar som behöver råd och stöd kan kontakta ansvarig idrottskonsulentlänk till annan webbplats på RF-SISU för att få hjälp med en riskanalys.

Föreningar som inte bedriver idrottsverksamhet kan höra av sig till teknik- och fastighetsförvaltningen via e-post för vidare dialog kring riskanalys.

Riksidrottsförbundets webbplatslänk till annan webbplats finns information om hur de lokala råden påverkar idrotten.

Bibliotek, konst och mötesplatser

Bibliotek och bokbuss

 Du kan låna och återlämna på biblioteken precis som vanligt. Du kan också använda datorer, skrivare, kopiator och scanner. Personalen hjälper inte till utan självservice gäller. Manualer med instruktioner finns.

På biblioteken i Söndrum, Harplinge och Oskarström kan du även använda meröppet-systemet.

Bokbussen kör enligt turlista från den 1 marslänk till annan webbplats. En person eller ett sällskap eller familj är välkomna ombord i taget under kvällsturerna.

Medborgarservice Andersberg och Vallås

Medborgarservice på Vallås är öppet tisdag förmiddag och onsdag eftermiddag.

Medborgarservice Andersberg har öppet sedan tidigare med ordinarie öppettider.

Antalet besökare i lokalerna är begränsat och finns att läsa om vid entréerna.

Mjellby konstmuseum och Halmstads konsthall

Mjellby konstmuseum och Halmstads konsthall är öppna och lokalerna är smittsäkrade. I år kan du besöka Mjellby och Hallands konstmuseumlänk till annan webbplats med en gemensam entrébiljett. Halmstads konsthall har alltid fri entré.

Stöd och hjälp till privatpersoner

Stöd till dig som anhörig

Kommunens anhörigstöd finns till för dig som är närstående till någon äldre, långvarigt sjuk eller som har en funktionsnedsättning. Här kan du få hjälp, stöd och vägledning genom samtal. De erbjuder nu även samtal för dig som är ensam, har funderingar och tankar i dessa oroliga tider. Du når anhörigstödet genom kundcenter:

Familjechatten

Har du ett barn som är oroligt på grund av pandemin? Är det en utmaning att vara hemma från arbete och skola tillsammans? I familjechatten kan du få prata med en socialrådgivare och det gälla både små och stora frågor.

Familjechatten

Privatekonomi

Halmstads kommun erbjuder budget- och skuldrådgivning. Som invånare kan du få stöd och hjälp kring dina ekonomiska problem.

Även konsumentverket har information på sin webbplatslänk till annan webbplats för att ge stöd och förslag om din privatekonomi har försämrats på grund av pandemin.