Covid-19 – det här gäller

Pandemin är inte över ännu. Nu rekommenderas även du som är vaccinerad att testa dig vid symptom. Från och med 1 december kan det vara krav på vaccinationsbevis för att gå på vissa evenemang.

Vaccinationsbevis vid större evenemang

Regeringen har besluat att införa vaccinationsbevis vid evenemang från och med 1 december. Det ska gälla för personer som är 18 år och äldre vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare. Det kan till exempel vara sportevenemang, bio, teater, nattklubbbar och konserter.

Den som arrangerar ett större evenemang kommer att kunna välja mellan att införa vaccinationsbevis eller smittskyddsåtgärder som exempelvis max antal deltagare.

Hämta ditt vaccinationsbevis

Testa dig om du har symptom även om du är vaccinerad

Från och med den 22 november rekommenderar Folkhälsomyndigheten åter igen att alla med symptom på luftvägsinfektion testar sig för covid-19. Detta gäller alla över 6 år, oavsett om du är vaccinerad eller ej. Om du har haft bekräftad covid-19 de senaste sex månaderna behöver du inte testa dig.

Boka provtagning vid symptom

Allmänna råd för dig som är ovaccinerad

Det finns allmänna råd från Folkhälsomyndigheten som riktar sig till dig som inte är vaccinerad. Detta eftersom ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. Du som är vuxen och inte är fullvaccinerad bör fortsätta hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Det här är särskilt viktigt när du har kontakt med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

En hög vaccinationstäckning är viktigt för att vi ska kunna återgå till ett normalt fungerande samhälle. Du som som är 12 år och äldre kan vaccinera dig mot covid-19.

Boka tid för vaccination

Minska smittspridningen

Undvik gärna butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om där befinner sig mycket människor som skapar trängsel. Stanna hemma om du känner dig sjuk, oavsett om du är vaccinerad eller ej.

Information från myndigheter

Teckenspråkstolkad information och bildstöd

En samtalskarta är ett hjälpmedel för tillgänglig kommunikation (även kallat pratkartor eller kommunikationskartor). De är till hjälp för målgrupper som behöver bildstöd i vardagskommunikationen.

Lättläst information

Just nu sprids viruset corona
över hela världen.

Corona orsakar en sjukdom
som heter covid-19.
Sjukdomen kan vara farlig
för äldre personer
och för personer som redan är sjuka.

Därför behöver alla hjälpas åt
att minska risken
för att corona sprids.

Så här kan du hjälpa till:

Tvätta händerna

Tvätta händerna ofta och noggrant
med tvål och vatten.
Då minskar risken att smittas.

Använd handsprit
om du inte kan tvätta dig
med tvål och vatten.

Hosta och nys i armvecket!

Stanna hemma
om du känner dig sjuk

Har du något av de här symtomen
ska du hemma
från skolan eller jobbet
tills du är helt frisk
och två dygn till.

  • Snuva
  • Ont i halsen
  • Hosta
  • Problem med dina luftvägar
  • Feber

Du ska också låta bli att gå till
bibliotek eller andra platser
där det är många människor.

Du ska också testa dig
för att se om du har covid-19.