Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Framtid Harplinge

Tack alla ni som deltog p å höstmötet den 9 november. Nu jobbar vi vidare med att utveckla Harplinge!

Nu har vi ett antaget utvecklingsprogram för Harplinge. Kommunstyrelsen antog programmet den 30 maj 2017.
Nu börjar den spännande resan från dialog till verklighet.

Den 20 september 2017 sammanträdde styrgruppen för framtid Harplinge och tog upp aktuella frågor som berör byn.

Bland annat diskuterades cykelvägar inom Harplinge men också till Haverdalsbro.

Centrumutveckling och utveckling av biblioteket diskuterades också.

En aktuell åtgärdslista innehållande beslutade åtgärder fastställdes också, därtill idélistan som arbetats fram under tidigare dialogmöten.

Dialogmöten i Harplinge

Tack alla ni som på olika sätt deltagit i våra dialogmöten.

Den 21 mars 2017 hade vi dialogmöte med ett 40-tal personer, för att få återkoppling på de förslag som togs fram under den första invånardialogen 6 oktober 2016PDF.

Den 2 november hade vi dialogmöte med ett 30-tal ungdomar i Harplinge. Temat var #framtidharplingelänk till annan webbplats kopplat till det utvecklingsprogram som tas fram för orten. Barn och unga, 5-15 år gamla, pratade om sina drömmar och visioner. Och de ungas tankar är viktiga att lyssna in.

Här kan du läsa sammanställningen från dialogmötet med ungdomarnaPDF. De fick i uppgift att utveckla det påhittade företaget Harplinge AB.