Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Framtid Harplinge

Den 14 februari 2018 träffades styrgruppen (samhällsbyggnadsutskottets politiker och företrädare från samhällsföreningen i Harplinge) för att ta upp aktuella frågor som rör byn.

Bland annat diskuterades;

  • Långsiktig planering av tomter för bostäder och skolor i Harplinge.
  • Centrumutveckling och utveckling av biblioteket.
  • Vägar till och från och inom Harplinge, även cykelvägar.
  • Förorenad mark.
  • Behovet av hyresbostäder.

En aktuell åtgärdslista innehållande beslutade åtgärder fastställdes också, därtill idélistan som omarbetades fram under höstmötet.

Dialog med unga

Den 2 november 2016 hölls ett dialogmöte med ett 30-tal ungdomar i Harplinge. Temat var #framtidharplingelänk till annan webbplats kopplat till utvecklingsprogrammet. Barn och unga, 5-15 år gamla, pratade om sina drömmar och visioner.  De ungas tankar är viktiga att lyssna in.