Stråk Trönninge

Servicesamhället Trönninge förväntas växa kraftigt. I förslag till ny översiktsplan pekas 1500 nya bostäder ut fram till år 2050. Bostadsort i södra stråket är Eldsberga. Här planeras för 200 nya bostäder de kommande 30 åren.