Stråk Simlångsdalen

Servicesamhället Simlångsdalen förväntas växa kraftigt. I förslag till ny översiktsplan pekas 350 nya bostäder ut fram till år 2050. Bostadsorter i östra stråket är Skedala och Marbäck. Här planeras för 100 respektive 150 nya bostäder de kommande 30 åren.