Gruppbostad i Spånstad

I Spånstad bygger Halmstads kommun ett LSS-boende för vuxna.

Gruppbostaden har en byggyta på 512 kvadratmeter och kommer att bestå av tre lägenheter, aktivitetsytor samt utrymme för personal. Bredvid huvudbyggnaden byggs en komplementbyggnad med carport, förråd och miljöhus. På fastigheten skapas också utvändiga aktivitetsytor för de boende.

Gruppbostaden kommer att stå klar i april 2022.