Stråk Oskarström

Servicesamhället Oskarström förväntas växa. I förslag till ny översiktsplan pekas 600 nya bostäder ut fram till år 2050. Bostadsort i nordöstra stråket är Åled. Här planeras för 300 nya bostäder de kommande 30 åren. En ny tågstation föreslås i Åled.