Stråk Harplinge–Haverdal

Servicesamhällena Harplinge-Haverdal förväntas växa kraftigt. I förslag till ny översiktsplan pekas 1600 nya bostäder ut i området fram till år 2050. Bostadsorter i norra kuststråket är Gullbrandstorp och Steninge. Här planeras för 450 respektive 150 nya bostäder de kommande 30 åren.