Renovering Getingeskolan

Just nu pågår renovering av Getingeskolan.

Renoveringen utförs etappvis och inflyttning till skolan kommer att ske varteftersom lokalerna är färdigställda. Paviljongerna som är placerade skolområdet är kvar tillsvidare.