Ombyggnad av Kvibilleskolan

Just nu pågår om- och tillbyggnad av Kvibilleskolan.

Skolan byggs för årskurserna F–6 och kommer att rymma 200 elever. Om- och tillbyggnaden planeras vara klar till höstterminen 2021.