Stråk Getinge

Servicesamhället Getinge förväntas växa kraftigt. I förslag till ny översiktsplan pekas 950 nya bostäder ut fram till år 2050. Bostadsorter i västra stråket är Holm och Kvibille. Här planeras för 100 respektive 300 nya bostäder de kommande 30 åren.