Byggnation

  • Planering för byggnation
  • Byggnation pågår
  • Färdigt projekt

Renovering av Getingeskolan

Just nu pågår renovering av Getingeskolan.

Renoveringen utförs etappvis och inflyttning till skolan kommer att ske varteftersom lokalerna är färdigställda. De tillfälliga lokalerna som är placerade på skolområdet är kvar tillsvidare.

Tidsplan

Renoveringen förväntas bli färdig i februari 2023.

Karta