Utveckling av centrum

Halmstads kommun växer. Med en ökad befolkning och en växande stad ställs nya krav på stadskärnan och de centrala delarna av staden.

Innehåll

År 2050 kan det bo 150 000 invånare i Halmstads kommun. Ungefär 70 procent beräknas bo i staden. Med en växande stad ställs nya krav på stadskärnan och de centrala delarna av staden.

Halmstad behöver utvecklas från att vara en stor småstad mot att bli en liten storstad och ta tillvara på storstadens attraktionskraft i form av utbud och utvecklingsmöjligheter utan att tappa småstadens styrkor i närhet, trygghet och enkelhet.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för centrum. Centrumutvecklingsplanen siktar mot år 2050 och inkluderar en översyn av stadsmiljöprogrammet för den historiska stadskärnan i Halmstad.

Den fördjupade översiktsplanen ska underlätta och förenkla beslut som rör de centrala delarna av Halmstad.