Strandvallens förskola, Vallås

På Vallås ska en förskola med åtta avdelningar byggas.

Byggstart beräknas ske under våren 2021. Förskolan kommer att byggas i två plan med tillagningskök, och ha plats för 140 barn. Den planeras stå inflyttningsklar i slutet av 2022.