Strandvallens förskola, Vallås

På Vallås ska en förskola med åtta avdelningar byggas.

Förskolan kommer att byggas i två plan med tillagningskök, och ha plats för 140 barn.

Den planeras stå inflyttningsklar i december 2022 eller januari 2023.