Ranagårds­skolan

På det nya bostadsområdet Ranagård kommer det att byggas en ny skola för årskurserna F–9, inklusive särskolan.

Skolan kommer att rymma nästan 900 elever. Skolan är också tänkt att fungera som mötesplats för unga efter skoltid, och det kommer att finnas ett kombinerat skol- och folkbibliotek i lokalerna. Just nu pågår planering av skolans utformning.