Offentlig konst i Ranagård

I samband med att den nya stadsdelen Ranagård byggs tilldelades Jennifer Forsberg gestaltningsuppdraget för Västra torget. Hennes konstverk "Europa och tjuren-remix" kommer att vara färdigt 2021.

”Europa och tjuren-remix” kommer att placeras mellan de två gröna områdena på torget. Skulpturen är en kommentar och reaktion på Carl Milles ”Europa och tjuren” på Stora torg från 1926. Forsberg gör en samtida omvänd tolkning av den grekiska myten om den vackra prinsessan Europa som förs bort av guden Zeus, förklädd till tjur. I denna version vägrar Europa låta sig bortföras och i all sin prakt mosar hon tjuren under sig.

Skulpturen kommer att utföras i brons och bemålad aluminium på en sockel uppmurad av tegel. Verket kommer att bli omkring två meter högt och cirka 1,5 meter brett.

Illustration som visar en skiss över Jennifer Forsbergs konstverk "Europa och tjuren-remix"

Skiss över Jennifer Forsbergs konstverk "Europa och tjuren-remix".

Vinnande bidrag har getts följande motivering utifrån juryns bedömningar:
”Europa och tjuren-remix” är en samtida kommentar till ett av Halmstads mest kända offentliga verk. Förslaget anses mycket väl uppfylla bedömningskriterierna och tros kunna få stort symbolvärde för platsen. ”Europa och tjuren-remix” är såväl fantasieggande och lekfull som stark i sitt uttryck. Förslaget anses tankeväckande och mångbottnat, och tros kunna användas pedagogiskt i undervisningen i den närliggande skolan.