Offentlig konst i Ranagård

I samband med att den nya stadsdelen Ranagård byggs tilldelades Jennifer Forsberg gestaltningsuppdraget för Västra torget. Hennes konstverk ”Europa och tjuren-remix” står klart, men torget är inte ännu öppet för allmänhet.

Konstverk ”Europa och tjuren-remix” är placerad mellan de två gröna områdena på torget.

Skulpturen är en kommentar och reaktion på Carl Milles ”Europa och tjuren” på Stora torg från 1926. Forsberg gör en samtida omvänd tolkning av den grekiska myten om den vackra prinsessan Europa som förs bort av guden Zeus, förklädd till tjur. I denna version vägrar Europa låta sig bortföras och i all sin prakt mosar hon tjuren under sig.

Skulpturen är utförd i brons på en sockel uppmurad av tegel. Verket är omkring 2 meter högt och cirka 1,5 meter brett.

Se hur verket kom till i en utställning

23 november 2022–22 jan 2023 kan ni följa konstverkets tillkomst, samt ta del av Forsbergs konstnärskap i stort, i utställningen ”Remix” på Halmstads konsthall.

Jennifer Forsbergs verk "Europa och tjuren-remix", 2021

Vinnande bidrag har getts följande motivering utifrån juryns bedömningar:
”Europa och tjuren-remix” är en samtida kommentar till ett av Halmstads mest kända offentliga verk. Förslaget anses mycket väl uppfylla bedömningskriterierna och tros kunna få stort symbolvärde för platsen. ”Europa och tjuren-remix” är såväl fantasieggande och lekfull som stark i sitt uttryck. Förslaget anses tankeväckande och mångbottnat, och tros kunna användas pedagogiskt i undervisningen i den närliggande skolan.