Bostäder på Ranagård

Just nu byggs cirka 550 nya bostäder i Ranagård. Här kommer du att kunna bo i äganderätt med villa på egen tomt, i bostadsrätt eller i hyresrätt.

Så kommer Ranagård att bebyggas

Detaljplanen för Ranagård tillåter blandad bostadsbebyggelse. Det innebär friliggande villor, kedjehus, radhus och flerbostadshus. Tanken med detta är att få en blandad upplåtelseform i form av friliggande villor, bostadsrätter och hyresrätter.

Alla småhustomter är sålda

Småhustomter i Ranagård har fördelats via den kommunala tomtkön. Det finns inte längre några lediga tomter.

Karta över området

I kartan kan du klicka på respektive tomt för att se vad som ska byggas, vem som ska bygga och när det ska byggas.

14 exploatörer bygger på Ranagård

Halmstads kommun har skrivit markanvisningavtal med 14 olika exploatörer som ska bygga i den nya stadsdelen.

Hyresrätter

 • HFAB Länk till annan webbplats. – 70 hyresrätter fördelat på 58 lägenheter i tre flerbostadshus och tolv radhus
 • Tegel Fastigheter AB
 • Ranagård fastighets AB
 • Tornet – 72 hyresrätter

Här kan du se visualiseringar på de nya hyresrätterna:

Bostadsrätter

 • Skanska
 • HSB – 40 bostadsrätter i form av tre flerbostadshus och nio stadsradhus
 • Mariastaden
 • Derome
 • MTA

Här kan du se visualiseringar på de nya bostadsrätterna:

Äganderätter

 • ByggSjögren
 • HalmstadHus AB
 • Halmstads stenhus
 • OBOS
 • Serneke

Här kan du se visualiseringar på några av de nya äganderätterna: