Albinsros förskola

I det nya bostadsområdet Ranagård i Söndrum, kommer en förskola med fyra avdelningar att byggas.

En del av byggnaden har grå träfasad och två våningar. En del är längre och har en våning i beige tegel.

Bild: Creacon HKAB

Förskolan kommer att ha plats för 70 barn och byggs i två plan med tillagningskök. Förskoleverksamheten kommer att bedriva i markplan. I övreplan blir det bland annat personalutrymmen. Bygglovet för förskolan är överklagat. Bygget kommer att påbörjas så fort bygglovet vunnit laga kraft och infrastrukturen i området är utbyggd.