Albinsros förskola

I det nya bostadsområdet Ranagård i Söndrum, kommer en förskola med fyra avdelningar att byggas.

Förskolan kommer att ha plats för 70 barn och byggs i två plan med tillagningskök. Förskoleverksamheten kommer att bedrivas i markplan. I övre plan blir det bland annat personalutrymmen.

Bygget har påbörjats och förskolan beräknas kunna ta emot sina första barn under våren 2023.

En del av byggnaden har grå träfasad och två våningar. En del är längre och har en våning i beige tegel.

Bild: Creacon HKAB