550 nya bostäder

Just nu byggs cirka 550 nya bostäder i Ranagård. Här kommer du att kunna bo i äganderätt med villa på egen tomt, i bostadsrätt eller i hyresrätt.

Så kommer Ranagård att bebyggas

Detaljplanen för Ranagård tillåter blandad bostadsbebyggelse. Det innebär friliggande villor, kedjehus, radhus och flerbostadshus. Tanken med detta är att få en blandad upplåtelseform i form av friliggande villor, bostadsrätter och hyresrätter.

I kartan kan du klicka på respektive tomt för att se vad som ska byggas, vem som ska bygga och när det ska byggas.

Småhustomter i Ranagård har fördelats via den kommunala tomtkön. Det finns inte längre några lediga tomter.

14 exploatörer bygger på Ranagård

Halmstads kommun har skrivit markanvisningavtal med 14 olika exploatörer som ska bygga i den nya stadsdelen.

Hyresrätter

 • HFAB
 • Tegel Fastigheter AB
 • Ranagård fastighets AB
 • Tornet
Visionsbild som visar hur HFAB:s hyresrätter i Ranagård kommer att se ut. Höga flerbostadshus i rött tegel och lägre radhus i mörk träfasad.

HFAB planerar att bygga 70 hyresrätter fördelat på 58 lägenheter i tre flerbostadshus och att bygga tolv radhus. Illustration: HFAB/Okidoki Arkitekter

VIsionsbild som visar hur exploatören Ranagård fastighets AB vill bygga i den nya stadsdelen. Ett fyravåningar högt hus i grått tegel.

Ranagård Fastighets AB vill bygga hyresrätter i Ranagård. Illustration: Ranagård Fastighets AB/Strandberg Arkitektur

Visionsbild som visar hur exploatören Tornet vill bygga sina hyresrätter i Ranagård.

Så här har Tornet tänkt att deras 72 hyresrätter i Ranagård ska se ut. Illustration: Tornet

Bostadsrätter

 • Skanska
 • HSB
 • Mariastaden
 • Derome
 • MTA
Visionsbild som visar hur HSB:s bostadsrätter kommer att se ut.

HSB planerar att bygga 40 bostadsrätter i form av tre flerbostadshus och nio stadsradhus på Ranagård. Illustration: HSB.

Visionsbild som visar hur Skanskas flerbostadshus kommer att se ut.

Visionsbild som visar hur Skanskas flerbostadshus kommer att se ut.

Visionsbild som visar hur Skanskas radhus kommer att se ut.

Visionsbild som visar hur Skanskas radhus kommer att se ut.

Visionsbild som visar hur Mariastadens bostadsrätter kommer att se ut.

Visionsbild som visar hur Mariastadens bostadsrätter kommer att se ut.

Äganderätter

 • ByggSjögren
 • HalmstadHus AB
 • Halmstads stenhus
 • OBOS
 • Serneke
VIsionsbild från Serneke som visar hur exploatörens radhus ser ut.

Serneke planerar att bygga radhus i Ranagård. Illustration: Serneke

Visionsbild som visar hur OBOS vill bygga sina nya radhus i kvarteret Skogsgläntan i Ranagård. Husen har träfasader och personer på bilden grillar i ett grönområde.

Så här vill OBOS att kvarteret Skogsgläntan i Ranagård ska se ut. Exploatören planerar för 155 kvadratmeter stora kedjehus. Illustration: OBOS

Visionsbild som visar kedjehus i olika träfasader. Gatubild.

HalmstadHus vill bygga kedjehus i Ranagård. Illustration: Halmstadhus, Mjöbäcksvillan och Krook&Tjäder arkitekter