Ranagård

Ranagård ska bli Halmstads nya stadsdel. Den nya stadsdelen ska kännas trygg och möjliggöra för möten mellan människor i vardagen. Här kommer det att finnas ett varierat bostadsutbud i olika upplåtelseformer med cirka 550 nya bostäder samt äldreboende, förskolor och skola.

Här ligger Ranagård

I norr och väster avgränsas Ranagård av Gamla Tylösandsvägen och i söder av den befintliga bussgatan. I öster gränsar planområdet till Albinsro. Handelsområdet Flygstaden ligger cirka tre kilometer bort, Söndrums centrum cirka två kilometer bort.

Karta som visar gällande detaljplan för området

Så kommer Ranagård att utformas

Illustrationsbild som visar hur Ranagårds-området kommer att se ut när det är utbyggt och klart

Illustrationsbild som visar hur Ranagårds-området kommer att se ut när det är utbyggt och klart. Klicka för större bild.

Aktuell info

  • Arbetet med allt som berör allmän platsmark och infrastruktur är klart. Det vill säga park- och naturmark, gator, gång- och cykelbanor, belysning, elnät, vattenledningar, dagvattenhantering, fjärrvärme och fiber. 
  • Planerad byggstart för skola och äldreboende är under våren.
  • Byggnation av förskola och bostäder är igång. De första invånarna beräknas kunna flytta in i slutet av året.
  • Aktivitetsytor såsom utegym, grillplats, roller derby-bana, pump track-bana och hundrastgård blir klara under 2022. Lite längre fram, tidigast 2024 när fler personer flyttat in på området, byggs det också en lekplats för lite äldre barn.
  • Under de närmsta två åren kommer området att växa fram till ett modernt bostadsområde. Eftersom hela området just nu är en stor byggarbetsplats med avspärrningar kan du inte se utvecklingen på plats.

Projekt inom Ranagård