Ranagård

Ranagård ska bli Halmstads nya stadsdel. Den nya stadsdelen ska kännas trygg och möjliggöra för möten mellan människor i vardagen. Här kommer det att finnas ett varierat bostadsutbud i olika upplåtelseformer med cirka 550 nya bostäder samt äldreboende, förskolor och skola.

Detta händer nu

Nu byggs det för fullt på området, samtidigt som de första invånarna har flyttat in. Stora delar av området kommer att vara klara under 2023, inklusive förskola och äldreboende. Skolan blir klar 2024.

  • Roller derby-bana, pump track-bana, hundrastgård och utegym är klara. Aktivitetsytorna finns vid västra delen av Ranagårdsområdet, snett mot Karlstorps camping och här är alla välkomna att testa sin balans och styrka. 
  • Grillplats blir klar under 2023. Framåt sommaren 2023, när fler personer flyttat in på området, byggs det också en lekplats för lite äldre barn.
  • Arbetet med allt som berör allmän platsmark och infrastruktur är klart. Det vill säga park- och naturmark, gator, gång- och cykelbanor, belysning, elnät, vattenledningar, dagvattenhantering, fjärrvärme och fiber.

Tänk på säkerheten

Även om flera ytor är klara är området fortfarande en byggarbetsplats och det är mycket byggtrafik på vägarna. För allas säkerhet är det viktigt att du som besökare håller dig till de färdiga aktivitetsytorna och använder de gång- och cykelbanor som är klara. Besök helst området efter ordinarie arbetstid (klockan 07.00–17.00) på vardagar.

Här ligger Ranagård

I norr och väster avgränsas Ranagård av Gamla Tylösandsvägen och i söder av den befintliga bussgatan. I öster gränsar planområdet till Albinsro. Handelsområdet Flygstaden ligger cirka tre kilometer bort, Söndrums centrum cirka två kilometer bort.

Karta som visar gällande detaljplan för området

Så kommer Ranagård att utformas

Illustrationsbild som visar hur Ranagårds-området kommer att se ut när det är utbyggt och klart

Illustrationsbild som visar hur Ranagårds-området kommer att se ut när det är utbyggt och klart. Klicka för större bild.

Projekt inom Ranagård