Nyhems­skolan byggs om

Nyhemsskolan byggs just nu om för att bli en skola för årskurserna F–3.

Sammanlagt kommer 300 elever att gå på skolan när om- och tillbyggnationen är klar. Om allt går planenligt kan elever och personal ta skolan i bruk höstterminen 2022.