Nyhems­skolan byggs om

Nyhemsskolan byggs just nu om för att bli en skola för årskurserna F–3.

Sammanlagt kommer 300 elever att gå på skolan när om- och tillbyggnationen är klar.

Om allt går som beräknat kan elever och personal ta skolan i bruk i augusti 2022.