Ny F–3-skola i Fyllinge

På Fyllinge ska en F–3-skola för 300 elever byggas.

Skolan bli i två plan. Just nu pågår arbetet med en ny detaljplan för området. När planen vunnit laga kraft kommer produktionen att påbörjas, vilket tidigast kan bli sommaren 2021.