LSS-boende i Snöstorp

I Snöstorps byggs sju lägenheter med ett rum och kök samt gemensamma sällskasytor.

Lägenheterna är anpassade efter lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lägenheterna byggs i ett plan och beräknas vara klara till sommaren 2021.