Galgbergets förskola

Vid Nymansgatan byggs en förskola med plats för 140 barn.

Byggnaden blir i två plan med tillagningskök och kommer att inrymma åtta avdelningar. Förskolan planeras att stå klar i november 2021.