Fyllinge

Fyllinge växer, med ett nytt bostadsområde och en ny skola.

IV Kvadranten

Området IV Kvadranten i Fyllinge byggs i två etapper. Bebyggelsen blir blandad med villor, flerbostadshus, radhus och parhus. Etapp 1 är klar, med bostäder, lekplats och två små litet torg.

Kommunen har nu förberett för tio nya bostadskvarter samt 35 villatomter i etapp 2 genom att schakta ur och skapa infrastruktur i nästa del av området. Den nya delen av IV Kvadranten kommer att vara granne med både öppet jordbrukslandskap och de tre bostadsområdena Klacken, Åkerslätt och Gyllebolet.

Kommunen har haft en markanvisningstävling och har skrivit avtal med fyra av företagen som lämnade in anbud om att bygga bostäder. Villatomterna kommer att släppas i den kommunala tomtkön med planerad start under våren 2023.

Företagen som vann markanvisningstävlingen

De företag som kommunen har tecknat markanvisningavtal och ska bygga bostäder tillsammans med är:

Avtal
Delområdes­nummerFöretagBostäder
1 och 2Skeppsviken Bygg & Fastighet ABCirka 112 lägenheter
3FB Bostad ABParhus och radhus med cirka 18 bostäder
4Riksbyggen ekonomisk föreningUpp till 26 parhus och radhus
5Lernacken Fastigheter ABRadhus och parhus med cirka 27 bostäder

Karta över delområden

Karta över de olika delområdena

Karta över området

Visualiseringar

Ny F–3-skola

Den nya F–3-skolan blir i i två plan. Den är placerad nära den nuvarande Fyllingeskolan, på andra sidan Jaktfalksvägen, mot Fyllingevägen. Skolan började byggas den 1 december 2021 och beräknas vara klart sommaren 2023, innan läsåret startar.

Den nuvarande Fyllingeskolan kommer att byggas om till och anpassas för årskurserna 4–9. Det nya namnet blir Solbackeskolan, som preliminärt blir klar 2025.

Karta

Pilen visar var den nya skolan byggs.

Karta som visar var nya Fyllingeskolan ska byggas längs Jaktfalksvägen.

Bilder

Här kan du se hur den nya F–3-skolan kommer att se ut. Visualiseringarna är gjorda av Fredblad arkitekter.