Framtidens Lilla torg

På Lilla torg planeras det att skapa ett vackert och bilfritt torg som beräknas vara klart sommaren 2023.

Målet är att omvandla det befintliga torget samt parkering till ett vackert och inbjudande stadsrum. Torget ska bli en härlig blandning av mötesplats, planteringar, konst och uteserveringar.

Översiktsbild på Lilla torg

Foto: Patrik Leonardsson

Innehåll

Aktuell information

Under våren 2021 påbörjades projektet med att utforma en permanent lösning för ombyggnaden av ett bilfritt Lilla torg. I samband med uppstarten genomfördes en enkätundersökning där invånarna i Halmstad fick lämna sina åsikter och förslag på hur en mötesplats på Lilla torg kan utformas. Under hösten 2021 påbörjades även en dialog med krögare och verksamhetsutvecklare i området.

Arbetet har sedan dess i huvudsak handlat om att arbeta fram förslag på hur ett framtida torg kan se ut. I arbetet har det tagits hänsyn till viktiga aspekter som räddningsvägar och uppställningsplatser, gångstråk, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, klostrets historia, uteserveringar, plantering, cykelparkering med mera.

Vad händer nu?
Nu pågår arbetet med att ta fram en mer detaljerad skiss på hur torget ska se ut utifrån de förutsättningar som finns i området.

Arbetet med projektering beräknas pågå fram till sommaren 2022 med planerad byggstart hösten 2022.