• Halmstads webbplatser

Renovering av Mjellby konstmuseum

Byggnation

  • Planering för byggnation
  • Byggnation pågår
  • Färdigt projekt

Mjellby konstmuseum rustar för framtiden och ska genomgå en stor ombyggnad och renovering som ska vara klar till hösten 2024. Museet är stängt under renoveringen.

Projektet i korthet

Mjellby konstmuseum rustar för framtiden och museet ska genomgå en stor ombyggnad och renovering. Museets äldre delar renoveras och får en ny byggnad för bland annat inlastning, magasin, konsthantering och ett nytt teknikrum. Dessutom installeras bergvärme.

Invändigt renoveras byggnaden och receptionen kommer att få nya sociala ytor.

illustration över Mjellby konstmusem

Illustration: Fredblad

Muséet kommer att få ett kontrollerat klimat. Detta för att både inlånade verk från andra museer och de egna samlingarna ska må bra och kunna bevaras till kommande generationer. Halmstadgruppens konst utgör ett lokalt, nationellt och internationellt kulturarv som vi måste vara rädda om. Renoveringen möjliggör museets fortsatta arbete med att visa nationella och internationella utställningar av hög kvalitet.

Vi strävar efter att skapa ett museum som genomsyras av hållbarhet, delaktighet och tillgänglighet.

Tecknad bild över Mjellby konstmuseum.

Illustration: Fredblad Arkitekter

Tidsplan

Byggstart sker under 2023 och återöppning är planerad till hösten 2024.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över museet